Đô Lương tổng kết 5 năm thực hiện NĐ 119/2004/NĐ-CP và chỉ thị 36/2005/CT-TTG của Thủ tướng chính phủ

Sáng ngày 26/8/2009, UBND huyện Đô Lương tổng kết 5 năm thực hiện NĐ119/2004/NĐ-CP của chính phủ và chỉ thị 36/2005/CT-TTG của Thủ tướng chính phủ về nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương.

Huyện ủy đã ban hành 34 văn bản và nghị quyết lãnh đạo về nhiệm vụ quốc phòng – công tác quân sự địa phương, gắn với phát triển kinh tế xã hội – quốc phòng an ninh. Về kết quả công tác giáo dục QP-AN đã tổ chức được 8 lớp bồi dưỡng kiến thức QP – AN cho 1361 đối tượng 4 và 7485 đối tượng 5. Đã góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.

                                Hội nghị tổng kết năm năm thực hiện QPQS địa phương                    ảnh: Hữu Hoàn
Hội đồng giáo dục QP-AN huyện đã chỉ đạo Phòng giáo dục thực hiện triển khai môn học giáo dục QP-AN cho học sinh với 7166 em. Bên cạnh đó Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với củng cố và tăng cường QP-AN. Chăm lo xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Đáp ứng được nhiệm vụ quốc phòng – an ninh. Về kết quả xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, lực lương dân quân tự vệ. Quản lý 46500 dân quân tự vệ từ đội tuổi 18-45 và 3670 đồng chí trong lực lượng dân quân tự về nòng cốt.

Hàng năm ban chỉ huy quân sự huyện đã xây dựng kế hoạch huấn luyện cho các đối tượng và thực hiện nghiêm túc chỉ lệnh huấn luyện, diễn tập của bộ chỉ huy quân sự Tỉnh. Được tỉnh đánh giá loại giỏi. Năm năm qua đã huy động được 1500 lượt người, 38000 ngày công tham gia thực hiện nhiệm vụ, phòng chống bão lụt, phòng chống cháy rừng, phòng chống cháy nổ, khắc phục hậu quả do bão lụt gây ra. Bên cạnh đó ban chỉ huy quân sự huyện còn làm tốt chông tác động viên tuyển quân. Kịp thời giao nhận 1040 thanh niên lên đường nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu tỉnh giao.

Đồng chí Trương Hồng Phúc – Chủ tịch UBND huyện trao phần thưởng cho các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ QPQS địa phương


Nhân dịp này UBND huyện đã trao tặng giấy khen cho 11 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác QP-AN.

Duy Vinh – Văn Phi