Đô lương tổng kết 10 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa từ năm 2000 – 2010

Sáng ngày 27/5/2010 huyện Đô lương đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân đoàn kêt xây dựng đời sống văn hóa.

%image_alt% %image_alt%
Đồng chí Nguyễn Minh Hạnh – Phó chủ tịch UBND huyện khai mạc hội nghị

Tới dự có đồng chí Hồ Mậu Thành – Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nghệ An, Lê Trung Thành – phó giám đốc sở VH – TTTT và DL, Nguyễn Minh Hạnh – Phó chủ tịch UBND huyện cùng 127 đại biểu điển hình cho các cơ quan đơn vị trường học, xã thị và khu dân cư thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

%image_alt%
Tiết mục văn nghệ tai lễ tổng kết 10 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Báo cáo nêu rõ trong 10 năm qua cùng với việc đẩy mạng công tác tuyên truyền, kiện toàn tổ chức, triển khai thực hiện quy chế từ huyện đến các xã thị đã đầy tư 13 tỷ 358 triệu đồng để xây dựng các công trình văn hóa, chế độ khen thưởng. Kết quả đến năm 2010 huyện Đô Lương có 27,517 gương người tốt việc tốt. Trong công tác xây dựng đời sống văn hóa được khen thưởng trong đó cấp tỉnh có 144 người, cấp huyện có 1666 người, cấp xã có 23,200 người. về gia đình văn hóa có 304.000 lượt gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 133 làng, 277 dòng họ, 100 cơ quan đơn vị được công nhận danh hiệu văn hóa, 305 khu dân cư tiêu biểu, phong trào toàn dân rèn luyện sức khỏe gương Bác Hồ được đẩy mạnh.

Phong trào giúp nhau xóa đói giảm nghèo được các  tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ững tích cực, trong 10 năm qa đã huy động 6,1 tỷ đồng từ quỹ vì người nghèo xây dựng và sửa chữa mới 648 nhà đại đoàn kết, trợ giúp 3500 lượt hộ nghèo.

%image_alt%
Đồng chí Nguyễn Minh Hạnh- Phó chủ ttịch UBND huyện trao giấy khen tới các cá nhân, tập thể có điển hình trong phong trào toàn dân đoàn kết xây đời sống văn hóa

Về xây dựng thiết chế văn hóa đã đầu tư 12 tỷ đồng xây dựng cổng chào, khu vui chơi trẻ em, nhà văn hóa, sân vận động để kịp thời biểu dương các cá nhân, tập thể điển hình trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa từ năm 2000 – 2010 Ban chấp hành huyện Đô Lương đã trao giấy khen và phần thưởng cho 133 tập thể cá nhân.

Hữu Hoàn