Đô Lương: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị Quyết 26, hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông thôn, nông dân

Chiều ngày 9/7, BTV huyện ủy đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị Quyết 26, hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Tham dự có đồng chí Ngọc Kim Nam Bí thư huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí trong Ban thường vụ huyện ủy.

05

Toàn cảnh hội nghị

 Ngay sau khi có Nghị quyết 26, Ban thường vụ huyện ủy đã ban hành kế hoạch và giao cho UBND huyện xây dựng 2 đề án về tiếp tục bổ sung ban hành cơ chế chính sách và quy  hoạch phát triển. Kết quả nổi bật là đưa các giống mới có năng suất, chất lượng cao và mở rộng thâm canh tăng vụ.

02

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường Phó bí thư- Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra giống lúa mới vụ xuân năm 2018 tại Đô Lương

Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2017 đạt trên 101.000 tấn, tăng 3. 108 tấn so với năm 2008. Tổng đàn trâu bò đạt trên 41.000 con, đàn lợn đạt 88.000 con. Trong 10 năm qua, huyện Đô Lương đã đưa vào sản xuất 6.169 máy móc nông cụ như máy tuốt lúa, máy gặt đập liên hợp.  Thực hiện chương trình xây dựng NTM gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn được đẩy mạnh và đem lại hiệu quả cao. 100% số xã có đường nhựa và đường bê tông đến trung tâm xã với 1.568 km giao thông nông thôn, 12/32 xã đạt chuẩn NTM.

01

Đô Lương đưa hàng trăm máy gặt liên hoàn vào thu hoạch lúa.

Đến năm 2017 có 26 hợp tác xã, 93 trang trại, 176 gia trại, việc liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm ngày càng được quan tâm tạo điều kiện cho nông dân phát triển sản xuất nâng cao đời sống. Việc chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ ngày càng nhiều hơn. Như mô hình bưởi diễn, sử dụng đệm lót vào chăn nuôi. Từ năm 2017 đến nay toàn huyện đã huy động trên 1. 349 tỷ đồng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn. Ban thường vụ huyện ủy đã ban hành nhiều đề án tăng cường vai  trò lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện Nghị quyết 26 đạt kết quả.

04

Đồng chí Ngọc Kim Nam Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kiểm tra mô hình nuôi thỏ tại xã Thuận Sơn

Báo cáo cũng nêu  rõ một số tồn tại đó là trong nông nghiệp, nông thôn chưa tạo sự đột phá, các vùng tập trung sản xuất quy mô hàng hóa còn ít, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, hoạt động của dịch  vụ nông nghiệp chưa đạt hiệu quả cao. Tiến độ xây dựng NTM còn chậm so với kế hoạch.

06

Đồng chí Ngọc Kim Nam Bí thư huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị đồng chí Ngọc Kim Nam Bí thư huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện yêu cầu trong thời gian tới cần đẩy mạnh ứng dụng KHCN để tạo ra sản phẩm hàng hóa trong nông nghiệp, nông thôn. Quan tâm vận động nông dân nâng cao ý thức về sản xuất hàng hóa và chung sức xây dựng NTM. Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào kết cấu hạ tầng nông thôn nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người nông dân./.

 

Hữu Hoàn