Đô Lương: Tổng kết 10 năm hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội.

Sáng ngày 3/3/2013, UBND huyện và Phòng Giao dịch NHCS Huyện Đô lương đã tổ chức lễ tổng kết 10 năm hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội.

 


Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đô Lương được thành lập theo quyết định số 477/HĐQT ngày 13-5-2013 của chủ tịch hội đồng quản trị NHCSXH Việt
Nam và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 5-7-2013. NHCSXH huyện Đô Lương có nhiệm vụ thực hiện chính sách tín dụng của Chính phủ đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn toàn huyện.

Qua 10 năm hoạt động, tính đến ngày 31/12/2013, tổng nguồn vốn của ngân hàng đạt được là 343.682 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng vốn bình quân hàng năm 37%. Trong 10 năm đã cho vay được 511.143 triệu đồng với 35.232 lượt hộ vay vốn, trong đó danh số cho vay chương trình hộ nghèo 173.188 triệu đồng cho 15.744 lượt hộ nghèo được vay vốn. Tổng doanh số thu nợ 186.986 triệu đồng. Tổng dư nợ đến ngày 31/12/2012 là 342.464 triệu đồng với 18.714 khách hàng còn dư nợ.

Sau 10 năm hoạt động, NHCSXH huyện Đô Lương đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm. Nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu bật một số kết quả và kinh nghiệm trong hoạt động của Ngân hàng CSXH huyện Đô Lương. Đồng thời đã nêu rõ một số tồn tại cần khắc phục đó là:  Công tác huy động nguồn vốn có thời kỳ chưa đáp ứng được nhu cầu vốn vay, dẫn đến mức bình quân cho vay hộ nghèo còn thấp, chỉ đạt được 1,5 đến 2 triệu đồng/hộ. Công tác phối hợp hướng dẫn qui trình sản xuất chăn nuôi sau khi hộ nghèo vay vốn còn hạn chế. Các thành viên Hội đồng quản trị chưa kiểm soát tốt nguồn vốn, nên nguồn vốn chưa sử dụng đúng mục đích.


Nhân dịp tổng kết 10 năm hoạt động của Ngân hàng CSXH huyện Đô Lương, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 13 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ngọc Phương – Huy Khôi