Đô Lương tổ chức xét nghiệm Sars cov – 2 cho 237 thanh niên nhập ngũ

Sáng ngày 25/2/2021, Ban CHQS huyện Đô Lương đã phối hợp với ngành y tế huyện tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Sars covi – 2 cho 237 thanh niên nhập ngũ, đây cũng là công việc cuối cùng trong công tác chuẩn bị giao nhận quân.

Trong số 237 nam thanh niên Đô Lương trong độ tuổi tham gia làm nghĩa vụ quân sự, có 220 người tham gia quân đội và 17 người tham gia công an. Để việc giao nhận quân đảm bảo chất lượng, số lượng và thời gian đề ra, ngay từ cuối năm 2020, hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và các xã, thị trấn đã làm tốt công tác tuyên truyền.

a444

Xét nghiệm Sars cov – 2 cho thanh niên lên đường nhập ngũ.

Thực hiện có hiệu quả công tác khám sơ tuyển ở cơ sở và khám tuyển ở huyện. Sau khi có kết quả khám tuyển, tổ chức gặp gỡ, thăm hỏi, động viên, tặng quà để những người trúng tuyển yên tâm lên đường nhập ngũ. Cùng với các địa phương trong cả nước, ngày 28/2, huyện Đô Lương sẽ tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021, hiện mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn thành.

                                                                             Sỹ Bắc