Đô Lương tổ chức xe tuyên truyền lưu động phòng, chống Covid về tận các xóm

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng, chống Covid – 19, đặc biệt là thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid – 19 khi thực hiện cách ly xã hội, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Đô Lương tổ chức xe tuyên truyền lưu động về 33 xã, thị và các xóm.

Nội dung tuyên truyền tập trung hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid khi thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT – TTg của Thủ tướng Chính phủ, nội dung cơ bản của Chỉ thị 16. Quy định hoạt động của tổ Covid cộng đồng và các khuyến cáo 5k của Bộ Y tế.

Đô Lương tổ chức xe tuyên truyền lưu động về các xóm. Ảnh: Hữu Hoàn

Các nội dung được xe tuyên truyền lưu động về tận các xóm truyền đạt các nội dung nhằm giúp cho nhân dân hiểu rõ các quy định và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tốt hơn góp phần cùng cả nước quyết tâm đẩy lừi dịch bệnh Covid để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Hữu Hoàn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt