Đô Lương: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng cho đoàn viên, thanh niên

Sáng ngày 9/7/2019, huyện  Đoàn, Phòng tư pháp phối hợp với  sở tư pháp Nghệ An tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với chuyên đề “Luật an ninh mạng” cho 156 đoàn viên thanh niên 33 xã, Thị trấn.

tap-huan-1

Các đại biểu tham dự chương trình tuyên truyền pháp luật về an ninh mạng.

Trong thời gian 1 ngày, các đoàn viên thanh niên được  cán bộ sở Tư pháp tỉnh Nghệ An trao đổi  những nội dung chủ yếu của Luật An ninh mạng năm 2018; sự cần thiết, mục tiêu quan điểm chỉ đạo của luật. Trong đó, với 7 chương, 43 điều, Luật An ninh mạng quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý loại bỏ các nguy cơ đe dọa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật…

tap-huan-2

Cán bộ sở Tư pháp tỉnh Nghệ An trao đổi những nội dung chủ yếu của Luật An ninh mạng năm 2018. Ảnh : Huy Khôi

Hội nghị đã, thảo luận những vấn đề pháp lý đặt ra đối với việc tham gia môi trường mạng của giới trẻ. Với sự phát triển của Khoa học – Công nghệ, không gian mạng là bộ phận không thể thiếu và đóng vai trò quan trọng trong xây dựng xã hội thông tin, phát triển kinh tế tri thức.

Thông qua tập huấn cung cấp những kiến thức cơ bản và định hướng nhận thức, hành động cho đoàn viên, thanh niên không mắc mưu các thế lực thù địch, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, vi phạm pháp luật. Đồng thời,  tuyên truyền để mọi người thực thi toàn diện, đầy đủ các quy định của Luật An ninh mạng năm 2018, góp phần đưa Luật đi vào cuộc sống.

                                                          Huy Khôi