Đô Lương tổ chức triển khai hoạt động quỹ tín dụng năm 2013.

Sáng ngày 24/2/2013, huyện Đô Lương tổ chức triển khai hoạt động quỹ tín dụng năm 2013.

Tới dự có đồng chí Đoàn Mạnh Hà – phó giám đốc NHNN chi nhánh nghệ an, Nguyễn Công Linh – GĐ Quỹ tín dụng TW tại Nghệ An, đồng chí Võ Văn Ngọc – PCT UBND huyện.


Năm 2012, quỹ tín dụng nhân dân Đô Lương có 7639 thành viên tham gia, tăng 340 thành viên so với năm 2011. huy động và sử dụng vốn là 147.233.000.000 đồng, tăng so với năm 2011 là 38 tỷ. trong đó vốn tự có là 6,7 tỷ. từ quỹ tín dụng này đã giải quyết cho vay, sản xuất lương thực 8,7 tỷ, phục vụ chăn nuôi 14,8 tỷ, chế biến nông sản 40 tỷ, cho vay sản sản xuất kinh doanh dịch vụ 43 tỷ, sản xuất khác 45 tỷ, kết quả kinh doanh lợi nhuận sau thuế là 1,2 tỷ. Điển hình cho hoạt động tín dụng có các xã Thượng Sơn, Tân Sơn, Thịnh Sơn, Thuận Sơn, Bài Sơn, Bắc Sơn và Giang Sơn Đông. Thời gian qua các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn hoạt động ổn định, cung ứng vốn kịp thời cho các thành viên góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển. Bên cạnh đó có những tồn tại đó là: công tác quản trị điều hành ở một số địa phương chưa tốt, chưa khai thác, huy động tối đa nguồn vốn nhàn rỗi, quy mô hoạt động quỹ tín dụng chưa mạnh. Nhiệm vụ năm 2013 quỹ tín dụng nhân dân phấn đấu đảm bảo nguồn vốn hoạt động, tổng dư nợ tăng 30 đến 35%, lợi nhuận tăng 20 đến 28%, số thành viên tham gia tăng 10 đến 12%.


Cũng nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Ngọc phó chủ tịch UBND huyện đã trao giấy khen cho 1 tập thể và 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động quỹ tín dụng năm 2012.

Thanh Hải