Đô Lương tổ chức trao huy hiệu Đảng cho các Đảng viên

Sáng ngày 14/7/2014, thị trấn Đô Lương đã tổ chức trao huy hiệu Đảng cho các Đảng viên đợt 19/5/2014
Đợt này, Đảng bộ thị trấn Đô Lương vinh dự có 8 Đảng viên được trao huy hiệu Đảng, trong đó có 1 Đảng viên 65 năm tuổi Đảng, 1 Đảng viên 55 năm tuổi Đảng, 3 Đảng viên 50 năm tuổi Đảng và 3 Đảng viên 40 năm tuổi Đảng.


Được sự ủy quyền của cấp trên, đ/c Nguyễn Hữu Vân – huyện ủy viên, bí thư ban chấp hành Đảng bộ thị trấn đã trao huy hiệu cho các Đảng viên, đồng thời, chúc mừng các Đảng viên được trao huy hiệu Đảng.


Đây là những Đảng viên có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Trong suốt mấy chục năm qua, các Đảng viên đã có nhiều nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Nhân dịp này, Đảng bộ thị trấn đã tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.


Kết quả nổi bật của Đảng bộ thị trấn đó là duy trì tốt nề nếp sinh hoạt, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền các chủ trương nghị quyết của Đảng tới cán bộ và nhân dân. Ban chấp hành Đảng bộ đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ ổn định chính trị, phát triển kinh tế và đảm bảo Quốc phòng an ninh.

Thúy Hằng, Huy Khôi