Đô lương tổ chức tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính.

Sáng ngày 25/10, Sở tư pháp tỉnh Nghệ An phối hợp với Phòng tư pháp huyện Đô Lương tổ chức tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ cán bộ tư pháp 33 xã, Thị trấn.

tap-huan-tu-phap

Toàn cảnh buổi tập huấn.

Nội dung đợt tập huấn lần này được cán bộ sở tư pháp hướng dẫn luật xử lý vi phạm hành chính gồm các nội dung cơ bản đó là: Những quy định chung về xử phạt vi phạm hành chính; áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm  việc xử lý vi phạm hành chính; những quy định chung  đối với người chịu trách nhiệm vi phạm hành chính và các điều khoản thi hành.

tap-huan-tu-phap1

Đông đảo cán bộ tư pháp các xã thị tham gia buổi tập huấn.

Thông qua đợt tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ tư pháp cơ sở nắm chắc và thực hiện có hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính nhằm thực hiện có hiệu quả pháp luật vào cuộc sống. Từ đó nâng cao hiệu quả cuộc sống.

Hữu Hoàn