Đô Lương: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ văn hóa Mừng Đảng – Mừng xuân.

Chiều ngày 12-1-2015, ngành Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Đô Lương đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ Mừng Đảng – Mừng xuân Ất mùi 2015. Tham gia lớp tập huấn lần này là các cán bộ phụ trách văn hóa, hạt nhân văn nghệ, 33 xã thị và cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn huyện.

Trong thời gian 3 ngày, các học viên đã được tiếp thu kế hoạch các hoạt động mừng Đảng -mừng Xuân, quán triệt luật quảng cáo, hướng dẫn tuyên truyền trực quan. Hướng dẫn luật thi đấu một số môn như cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, đẩy gậy, vật. Tập các bài hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước. Điển hình như tác phẩm Lớn lên dưới cờ Đảng, Tự hào cảnh sát biển Việt Nam.

%image_alt%

Thông qua lớp tập huấn lần này sẽ góp phần nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của các đ/c cán bộ văn hóa 33 xã – thị và các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn huyện Đô Lương.

%image_alt%

Ngay sau lớp tập huấn các học viên sẽ về triển khai hoạt động mừng Đảng – mừng xuân ở các xã thị- xã và các cơ quan đơn vị trên địa bàn toàn huyện.

Ngọc Phương