Đô Lương: Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới

Nhằm thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, UBND huyện Đô Lương đã tốt chức tập huấn nâng cao năng lực xây dựng nông thôn cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Đ/c Nguyễn Công Châu-PCT UBND huyện đã đến dự và khai mạc lớp tập huấn.


Thời gian qua, việc triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tuy nhiên, xây dựng nông thôn là một quá trình dài, cần có sự chung tay góp sức của các tổ chức, cá nhân, sự cố gắng nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân


Tham gia lớp tập huấn, các học viên được quán triệt các văn bản của Trung ương về ban hành bộ tiêu chí và sửa đổi 1 số tiêu chí về xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020. Kết quả triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM, giới thiệu một số chính sách mới về Chương trình xây dựng NTM; Lập kế hoạch, dự toán, tổ chức thực hiện xây dựng NTM hàng năm và xây dựng các mô hình phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, phòng Công thương sẽ triển khai hướng dẫn thông tư 27/2011 của liên bộ NN&PTNT-kế hoạch đầu tư về hướng dân thiết kế  và thi công đường giao thông nông thôn có lớp mặt là bê tông xi măng. Để nâng cao chất lượng tập huấn, BCĐ lớp học sẽ giành thời gian đối thoại và giải đáp những thắc mắc của học viên.


Thông qua đợt tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành và thực thi của các cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới. Để tuyên truyền, vận động quần chúng  để triển khai hiệu quả Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đô Lương.

Huy Khôi – Hồng Sơn