Đô Lương tổ chức tập huấn luật PCCC

Sáng ngày 27/5, UBND huyện và phòng cảnh sát PCCC số 5 tổ chức tập huấn luật PCCC năm 2001, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật PCCC năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đợt tập huấn PCCC lần này, phòng cảnh sát PCCC số 5 đã tập trung truyền đạt luật PCCC và một số điều bổ sung luật PCCC năm 2013, nghị định số 79/2014-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật PCCC, nghị định 167/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, PCCC, phòng chống bạo lực gia đình. Trong thời gian tập huấn các đại biểu tham dự được hướng dẫn sử dụng trang thiết bị PCCC, đồng thời nắm rõ phương pháp, quy trình chữa cháy.

%image_alt%
%image_alt%
Các đại biểu tham dự được hướng dẫn sử dụng trang thiết bị PCCC

Đợt tập huấn nhằm trang bị kiến thức PCCC cho đội ngũ cán bộ, thủ trưởng các cơ quan, ban nghành và lãnh đạo các xã, thị để từ đó ngăn ngừa và tổ chức PCCC kịp thời, góp phần đẩm bảo an toàn cho người và tài sản.

Hữu Hoàn