Đô Lương tổ chức tập huấn công tác văn hóa thông tin

Sáng ngày 7/4, phòng Văn hóa, thông tin phối hợp với Trung tâm chính trị huyện Đô Lương tổ chức đợt tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa thông tin cho Phó chủ tịch UBND các xã và cán bộ văn hóa.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hữu Hoàn

Nội dung đợt tập huấn tập trung vào việc hướng dẫn xây dựng hương ước, quy ước thôn, xóm, làng, bản; công tác chỉ đạo đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở và cấp huyện năm 2021; công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn và công tác xây dựng hệ thống truyền thanh cơ sở.

Trong quá trình tổ chức tập huấn, phòng Văn hóa thông tin đã tổ chức trao đổi, giải đáp các nội dung liên quan đến nghiệp vụ quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thông tin nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Hữu Hoàn