Đô Lương tổ chức tập huấn công tác giảm nghèo năm 2016.

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững gia đoạn 2016 – 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Sáng ngày 1/11 huyện Đô Lương đã tổ chức chương trình tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cho 500 cán bộ 33 xã, thị trấn. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện.

ho-ngheo

Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Chương trình tập huấn do cán bộ sở lao động thương binh xã hội hướng dẫn bao gồm rà soát các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên phạm vi toàn huyện. Thời gian thực hiện chương trình từ nay đến năm 2020; thông tư hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều.

ho-ngheo1

Buổi tập huấn thu hút đông đảo các cán bộ huyện và 33 xã, thị trấn tham gia

Để thực hiện chương trình này, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền hướng dẫn quy trình rà soát. Trong đó thực hiện các bước: Xác định lập danh sách các hộ gia đình cần rà soát; tổ chức rà soát; lập danh sách phân loại hộ gia đình; tổ chức họp dân thống nhất kết quả rà soát; niêm yết danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo; sau đó sẽ thẩm định và công nhận danh sách hộ nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo để làm cơ sở phục vụ công tác điều tra, rà soát.

Sau khi tổ chức tập huấn, BCĐ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện sẽ chỉ đạo các xã thực hiện theo kế hoạch.

Hữu Hoàn