Đô Lương: Tổ chức tập huấn chuyên đề một số giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu trong giai đoạn hiện nay.

Sáng ngày 30/11/2013, Ban tuyên giáo huyện ủy Đô Lương phối hợp với Ban tuyên giáo tỉnh ủy, tổ chức tập huấn chuyên đề  một số giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu trong giai đoạn hiện nay cho 200 đ/c cán bộ báo cáo viên từ huyện đến cơ sở.

Nội dung của chương trình tập huấn tập trung vào các vấn đề về biến đổi khí hậu trên thế giới hiện nay làm ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống kinh tế của xã hội. Trong đó có sự biến đổi khí hậu của nước ta cũng như trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Hiện nay do biển đổi khí hậu đã gây ra nhiều vấn đề ảnh hưởng lớn như: Ô nhiễm môi trường rác thải, thiên tai bão lụt đã làm thiệt hại lớn cho nền kinh tế của đất nước và nhân dân. Để ứng phó với biến đổi khí hậu, Đảng, Nhà nước cũng đã đề ra nhiều chủ trương nhằm mục đích giảm tổn thương do biến đổi khí hậu gây ra để bảo vệ tính mạng và tải sản của nhà nước cũng như nhân dân. Điều quan trọng trước hết là nâng cao nhận thức cho con người về tình trạng ô nhiềm môi trường tác động đến biến đổi khí hậu, thực hiện các biện pháp đối phó với biến đổi khí hậu như giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, không khí, rác thải, đẩy mạnh công tác trồng rừng. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về ứng phó biến đổi khí hậu quản lý tài nguyên về bảo vệ môi trường, xây dựng cơ chế chính sách để đói phó với biến đổi khí hậu.


Cũng tại hội nghị, ban tuyên giáo huyện ủy đã báo cáo tình hình thời sự và triển khai công tác tuyên truyền tháng 12/2013.

Hữu Hoàn