Đô Lương tổ chức sơ khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2015

 Từ ngày 1 – 5/12/2014, các xã thị của huyện Đô Lương đã tổ chức sơ khám tuyển nghĩa vụ quân sự đợt 1 năm 2015.

Theo kế hoạch, trong đợt này, các xã thị sẽ tổ chức sơ khám trên 1200 nam thanh niên trong độ tuổi, để đảm bảo công tác khám tuyển, Ban chỉ huy quân sự huyện Đô Lương đã tổ chức chỉ đạo các xã thị làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nam thanh niên trong độ tuổi tham gia khám tuyển, trạm y tế các xã làm tốt công tác phối hợp và tổ chức khám tuyển đảm bảo chất lượng và số lượng. Ban chỉ huy quân sự huyện đã phân công cán bộ về cơ sở theo dõi, hướng dẫn, tổ chức công tác khám tuyển. Qua khám tuyển, sẽ có 546 nam thanh niên đảm bảo tiêu chuẩn khám tuyển tại huyện trong thời gian tới. Nhìn chung các xã thị đều tổ chức đúng quy trình, thời gian kế hoạch đề ra, số lượng thanh niên khám tuyển đạt cao và đều xác định được tinh thần trách nhiệm của công dân, sẵn sàng lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ Quốc.

%image_alt%

Sau khi sơ khám tuyển ở xã thị, từ ngày 15 – 18/12/2014, các xã thị của huyện Đô Lương sẽ tổ chức khám tuyển ở huyện,lựa chọn 236 nam thanh niên đủ tiêu chuẩn sẵn sàng nhập ngũ dự kiến vào tháng 3/2015.

Sỹ Bắc