Đô Lương : Tổ chức sơ kết các chuyên đề đề án về công tác xây dựng Đảng thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện (Khóa XIX)

Sáng ngày 17/10/2013, huyện Ủy Đô Lương đã tổ chức hội nghị sơ kết các chuyên đề, đề án về công tác xây dựng Đảng thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng Bộ (khóa XIX). Đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy đã chủ trì hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện  khóa XIX , Huyện Đô Lương đã xây dựng và triển khai thực hiện đề án “Tiếp tục đẩy mạnh công tác tư tưởng thực hiện thắng lợi NQ đại hội đảng bộ huyện”. Sau 2 năm thực hiện đã góp phần ổn định tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân: Phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu, khắc phục được tư tưởng bảo thủ, trì trệ. Tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm và ý thức chấp hành pháp luật ngày càng tốt hơn. Ý thức phê bình và phê bình  được nâng cao: phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng được nhân rộng.


Về đề án “ Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng cơ sở trong thời kỳ CNH- HĐH đất nước” đã góp phần đổi mới nội dung, chất lượng hoạt động, các Đảng bộ chi bộ đã xây dựng và ban hành và thực hiện quy chế của cấp ủy. Chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, không ngừng được nâng lên về chính trị đạo đức, lối sống và mối quan hệ xã hội. vai trò quản lý của cấp ủy, chi bộ được phát huy. 2 năm đã luân chuyển 17 cán bộ các ban phòng, bổ nhiệm 16 cán bộ. BTV huyện ủy đã kiện toàn bộ máy của 30 đơn vị. Tập trung hướng về cơ sở để nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng.

Về đề án “Nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi đoàn chi hội và thực hiện chế độ sinh hoạt phí cho bộ MTTQ, các đoàn thể nhân dân xã, thị trấn”. đã góp phần củng cố hoạt động của các chi đoàn, chi hội, từng bước đảm bảo chế độ hoạt động cho đội ngũ cán bộ Mặt trận và các đoàn thể từ đó nâng cao tỷ lệ tập hợp quần chúng tham gia sinh hoạt. Đến năm 2012, tỷ lệ tập hợp của hội CCB đạt 92%, Phụ nữ đạt 84%, Nông dân đạt 93,5%, Đoàn thanh niên 87%. Thực hiện chi trả chế độ cho các các chức danh như: phó cấp xã, Thường trực , thường vụ các ban ngành đoàn thể bộ chi đoàn, chi hội từ đó động viên đội ngũ cán bộ cơ sở hoạt động có hiệu quả.

Đồng chí Lê Minh Giang Phó Bí thư trực huyện ủy phát biểu tại hội nghị


Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Lê Minh Giang Phó Bí thư trực huyện ủy yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đấy mạnh thực hiện các chuyên đề, đề án theo NQ đại hội Đảng đã đề. Nhằm xây dựng các tổ chức cơ sở đảng ngày càng vững mạnh đáp ứng yeu cầu hiện nay.

Hữu Hoàn