Đô Lương tổ chức quán triệt và triển khai NQTW7 khóa XI

Sáng ngày 22/8/2013, huyện ủy Đô Lương tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai NQ TW lần thứ 7 khóa XI cho 250 cán bộ  chủ chốt. Tham dự có các đồng chí Trương Hồng Phúc – bí thư huyện ủy, Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực, Nguyễn Tất Thành – PBT, chủ tịch UBND huyện .

Đồng chí Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy khai mạc hội nghị

Trong thời gian 2 ngày các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy triển khai nội dung các nghị quyết và kết luận của BCH TW  lần thứ 7 khóa XI bao gồm: NQ số 25 về  tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, nghị quyết số 27 về chủ động ứng phó với biển đổi khí hậu, đẩy mạnh quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Kết luận của BCH TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở. Kết luận về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Nhân dịp này, huyện ủy Đô Lương đã triển khai kế hoạch quán triệt và chương trình hành động thực hiện nghị quyết TW lần thứ 7 khóa XI đến tận cán bộ đảng viên các xã thị, các cơ quan đơn vị.


Hữu Hoàn