Đô Lương: Tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ X và chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015.

Sáng ngày 19/4/2015 BTG huyện ủy Đô Lương tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết lần thứ X của BCH Trung ương Đảng Khóa XI và triển khai chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" về "Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với Nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh năm 2015". 300 cán bộ đảng viên các cơ quan, đơn vị đã tham dự hội nghị.


Nội dung của đợt học tập đã được lãnh đạo BTG huyện ủy quán triệt Nghị Quyết lần thứ X của BCH Trung ương Đảng Khóa XI và triển khai chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" về "Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với Nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh năm 2015".

%image_alt%
Đ/c Nguyễn Văn Đương – Phó trưởng ban tuyên giáo huyện ủy quán triệt Nghị quyết TW 10
%image_alt%
Đông đảo các đảng viên tham gia buổi quán triệt.

Thông qua đợt học tập Nghị quyết  hội Nghị lần thứ X Khóa XI của BCH Trung ương Đảng và chuyên đề " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ đảng viên nắm chắc các đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước, đồng thời tiếp tục việc thực hiện chỉ thị 03 của BCT về việc "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" để từ đó đưa NQ vào thực tiễn cuộcc sống và nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong việc xây dựng và nhân rộng điển hình làm theo lời Bác bằng những việc làm cụ thể và thiết thực.

          Hữu Hoàn