Đô Lương: Tổ chức lớp tập huấn Luật tiếp công dân

Sáng ngày 18-8-2014, Huyện Đô Lương đã tổ chức lớp tập huấn Luật tiếp công dân. Đến dự và khai mạc lớp tập huấn có đ/c Nguyễn Tất Thành – Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện. Cán bộ tập huấn gồm có đại diện các ban phòng cấp huyện, lãnh đạo và cán bộ tư pháp 33 xã- thị trên địa bàn huyện.

Tại lớp tập huấn, cán bộ Thanh tra tỉnh đã truyền đạt các nội dung của Luật tiếp công dân và các văn bản liên quan. Trong luật tiếp công dân lần này được ban hành có 9 chương, 36 điều. Đó là các quy định về quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

%image_alt%

Trách nhiệm của người tiếp công dân. Quy định tiếp công dân ở Trung ương, tỉnh, huyện và cấp xã. Tiếp công dân tại cơ quan hành chính nhà nước, tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, kiểm toán nhà nước. Tiếp công dân của các cơ quan Quốc hội, đại biểu Quốc hội, của HĐND và đại biểu HĐND các cấp. Hoạt động tiếp công dân của cơ quan, tổ chức đơn vị, cá nhân. Trách niệm tiếp và xử lý trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung. Điều kiện bảo đảm cho hoạt động tiếp công dân.
%image_alt%
Đ/c Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện phát biểu tại buổi tập huấn.

Luật tiếp công dân với những nội dung này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2014. Thông qua lớp tập huấn lần này sẽ góp phần giúp cho các cán bộ tư pháp, lãnh đạo địa phương, lãnh đạo các ban phòng cấp huyện nắm vững luật tiếp công dân để áp dụng thực thi làm nhiệm vụ đúng luật, đạt hiệu quả.


Ngọc Phương