Đô Lương tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý

Sáng ngày 7/9, huyện Đô Lương phối hợp với trường chính trị tỉnh Nghệ An đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tham dự lớp tập huấn có đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Ngọc Kim Nam – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí trong BTV huyện ủy.

Cap-nhat-can-bo-QL

Toàn cảnh

cap-nhat-CBQL

Đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cán bộ lãnh đạo, quản lý

Trong thời gian 3 ngày, các đồng chí trưởng các ban, phòng, ngành, bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc và Chủ tịch UBND 33 xã, thị trấn được bồi dưỡng 6 chuyên đề: Nhận thức mới về thời kỳ quá độ lên XHCN Việt Nam; nhận thức mới về chủ trương “ Phát triển kinh tế – Nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên CNXH”; Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; những nghiên cứu và chủ trương về Quốc phòng an ninh, đối ngoại của Việt Nam trong thế giới đương đại; một số vấn đề trong đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về phát triển văn hóa, xã hội trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế; kiến thức, kỹ năng và một số vấn đề thực tiễn đặt ra trong công tác lãnh đạo, quản lý hiện nay.

Cap-nhat-can-bo-QL1

Các đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cán bộ lãnh đạ, quản lý

Đây là lớp bồi dưỡng cập nhật các kiến thức quan trọng  trong tình hình mới cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn huyện để từ đó vận dụng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hữu Hoàn – Hoàng Phi