Đô Lương tổ chức lễ ra quân thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng NTM năm 2015.

 Sáng ngày 12/3/2015, huyện Đô Lương đã tổ chức lễ ra quân thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng NTM năm 2015. Tới dự có đ/c Hồ Ngọc Sỹ – UVBTV Tỉnh ủy – Giám đốc sở NNPTNT – Phó trưởng ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM Tỉnh Nghệ An, đ/c Trương Hồng Phúc – Tỉnh Ủy viên – Bí thư huyện ủy – chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Tất Thành – Phó bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện, các đ/c trong BTV huyện ủy, lãnh đạo các ban nghành, lãnh đạo các xã và cán bộ nhân dân xã Thái Sơn.


Thay mặt lãnh đạo huyện đ/c Nguyễn Công Châu – Phó chủ tịch UBND huyện đã khai mạc buổi lễ, nêu rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của việc xây dựng NTM. Trong 4 năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng cán bộ và nhân dân huyện Đô Lương vẫn đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, hệ thống hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn được đầu tư nâng cấp, đặc biệt là công trình giao thông thủy lợi.


Các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, y tế phát triển, thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở và đời sống, vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân có nhiều khởi sắc. Diện mạo nông thôn Đô lương ngày một khang trang và phát triển theo hướng hiện đại. Phong trào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của huyện Đô Lương đã giành được những kết quả bước đầu quan trọng.


Tính đến hết năm 2014, Đô Lương có xã Thịnh Sơn được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM, 7 xã đạt 14-15 tiêu chí, 3 xã đạt 10-12 tiêu chí. Nhờ vậy, tổng sản lượng lương thực bình quân mỗi năn đạt trên 94.000 tấn, hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn được đầu tư nâng cấp, cải tạo với phương châm tự lực, tự cường. Đến nay, Đô Lương đã có 46% km đường huyện, 43,3 % km đường xã, 48% km đường làng, 31% kênh mương được cứng hóa. Năm 2014, toàn huyện đã huy động được 594 tỷ 403 triệu đồng cho xây dựng NTM. Trong đó ngân sách nhà nước 295 tỷ, người dân đóng góp 200 tỷ. Tuy nhiên so với yêu cầu, tiến độ xây dựng NTM của huyện Đô Lương vẫn còn chậm, các tiềm năng nội lực và sức mạnh của toàn xã hội chưa được huy động một cách toàn diện vẫn còn trông, chờ ỷ lại. Kết cấu hạ tầng kinh tế nông thôn chưa đáp ứng yêu cầu. Chính vì vậy, huyện Đô Lương quyết định tổ chức phát động toàn dân ra quân chung tay góp sức xây dựng NTM nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị, tập trung phấn đấu đến hết năm 2015 có 6 đến 7 xã đạt chuẩn NTM, đến năm 2020 16-18 xã đạt chuẩn NTM, riêng năm 2015 phấn đấu 7 xã gồm : Lưu Sơn, Yên Sơn, Văn Sơn, Tân Sơn, Hòa Sơn, Thái Sơn, thuuwongj Sơn đạt chuẩn NTM, các xã còn lại mỗi xã tăng từ 4-5 tiêu chí. Với phương châm phát huy tinh thần tự lực, tự cường, huy động tối đa nguồn lực, công sức tiền của của nhân dân và toàn xã hội. Đẩy mạnh phong trào thi đua góp công, góp của hiến đất và sức sáng tạo của nhân dân và sự điều hành quyết liệt của cấp ủy chính quyền các xã.
Bà Nguyễn Thị Yến – Chủ tịch UBND xã thái Sơn đại diện cho lãnh đạo các xã phát biểu ý kiến hưởng ứng ra quân xây dựng NTM. Trong 4 năm qua thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đảng bộ và nhân dân xã Thái Sơn đa nỗ lực phấn đấu và hoàn thành xây dựng 14/19 tiêu chí. Đầu tư 100 tỷ đồng xây dựng 28 công trình phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, nhân dân đã đóng góp hàng chục tỷ đồng hiến 47.000m2 đất. Năm 2015, xã Thái Sơn phấn đấu đạt chuẩn quốc gia xây dựng NTM.
Phát biểu tại buổi lễ đ/c Hồ Ngọc Sỹ – UVBTV Tỉnh ủy – Giám đốc sở NNPTNT – Phó trưởng ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM Tỉnh Nghệ An đã ghi nhận và biểu dương những kết quả của đảng bộ và nhân dân huyện Đô Lương đã phấn đấu và đạt được trong việc xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Đồng thời, bày tỏ mong muốn huyện Đô Lương tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Nghệ An. Huy động sức mạnh của toàn xã hội để xây dựng huyện Đô Lương có nhiều đơn vị đạt chuẩn trong năm 2015 và những năm tiếp theo.


Đ/c Nguyễn Tất Thành – Phó bí thư – chủ tịch UBND huyện đã đánh trống phát động lễ ra quân xây dựng NTM năm 2015 với các mục tiêu đã được đề ra nhằm xây dựng huyện Đô Lương phát triển vững chắc và toàn diện để đưa đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày một đi lên.
Hữu Hoàn.