Đô Lương tổ chức lễ ra quân tháng ATGT năm 2009

Sáng ngày 01/09/2009, tại sân vận động thị trấn Đô Lương. Ban ATGT huyện Đô Lương đã tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng ATGT năm 2009.

Với chủ đề tháng văn hóa giao thông – tháng ATGT năm nay sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động toàn thể cán bộ và nhân dân tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh nghị quyết 32 của chính phủ về kiềm chế và giẩm thiểu tai nạn giao tông, nắm vững và thực hiện nghiêm luật ATGT đường bộ, đường thủy nội địa.

%image_alt%
Ảnh: Hoàng Lân


Giải tỏa hành lang ATGT, đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm không chấp hành đúng quy định luật ATGT, đảm bảo tình hình an ninh trật tự và ATGT trên địa bàn.
Với mụ đích tạo sự chuyển biến tích cực hình thành nhận thức văn hóa giao thông trong mọi tấng lớp nhân dân, tháng ATGT năm nay trên địa bàn huyện Đô Lương sẽ được thực hiện tích cực, kịp thời, đồng bộ và hiệu quả cao. Ngoài tháng ATGT, công tác ATGT phải được duy trì thực hiện thường xuyên nhằm đảm bảo công tác ATGT trên địa bàn.

Sỹ Bắc – Huy Khôi