Đô Lương tổ chức lễ phát động tháng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2014

Chiều ngày 16-4-2014, UBND huyện Đô Lương đã tổ chức lễ phát động tháng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2014. Dự lễ phát động có đ/c Nguyễn Minh Hạnh, Hoàng Quốc Việt – PCT UBND huyện và 250 doanh nghiệp, siêu thị kinh doanh đồ tiêu dùng thực phẩm, bếp ăn tập thể trên địa bàn huyện.

Tháng hành động năm nay bắt đầu từ ngày 15/04 đến ngày 15/05/2014 với chủ đề “ An toàn thực phẩm thức ăn đường phố”. Thông qua việc tổ chức tháng hành động trên phạm vi toàn huyện, Đô Lương sẽ chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở các cấp, người sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thức ăn đường phố. Đồng thời tập trung tăng cường công tác thanh, kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố.


Trong tháng hành động, các cấp ngành chức năng ở Đô Lương sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm thức ăn đường phố. Tổ chức ký cam kết chấp hành đầy đủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm đối với 100% cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố nhằm góp phần giảm thiểu ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm do thức ăn đường phố, thực hiện mục tiêu giảm 10% số vụ ngộ độc thực phẩm do sử dụng thức ăn đường phố trong thời gian diễn ra tháng hành động so với cùng kỳ năm 2013.
Đ/c Nguyễn Minh Hạnh – PCT UBND huyện Đô Lương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đ/c Nguyễn Minh Hạnh – PCT UBND huyện Đô Lương đã yêu cầu các ngành chức năng chú trọng công tác truyền thông, thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm. UBND các xã chú trọng công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn mình. Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh, sản xuất, chế biến thực phẩm cần tuân thủ tốt các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm, nêu cao trách nhiệm để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Ngọc Phương