Đô Lương tổ chức lễ phát động tháng ra quân làm giao thông thủy lợi

Hôm nay tại xã Lưu Sơn,UBND Tỉnh Nghệ An, UBND Huyện Đô Lương đã tổ chức lễ phát động toàn dân ra quân làm giao thông thủy lợi nhân ngày 16/10.

%image_alt% %image_alt%
Đồng chí Trương Hồng Phúc- Chủ tịch UBND huyện phát lệnh ra quân

Đã trở thành một hoạt động truyền thống hàng năm là ngày toàn dân ra quân làm giao thông thủy lợi, nhằm củng cố hệ thống cầu cống, kênh mương, giao thông nội đồng, bờ vùng bờ thửa tạo điều kiện cho nhân dân sản xuất nông nghiệp đem lại hiệu quả cao, từ đó tăng năng suất cây trồng, vật nuôi và nhiều sản phẩm hàng hóa.

Chỉ tính năm 2008, Huyện Đô Lương đã dầu tư 147 nghìn ngày công, đắp 832009 m3 đất bờ vùng bờ thửa, tu bổ 39 nghìn m3 đất hồ đập, khơi thông hàng trăm km kênh mương và đường giao thông, góp phần chủ động tưới tiêu 15200 ha đất nông nghiệp.


Đợt phát động toàn dân ra quân làm Giao thông Thủy lợi nhân ngày 16/10 năm nay, huyện Đô lương phấn đấu đắp 40 nghìn m3 đất bờ vùng bờ thửa, 130 nghìn m3 đất và nâng cấp hệ thống giao thông nội đồng, nạo vết hàng trăm km kênh mương. Với tổng số 700 nghìn ngày công, thời gian phát động từ 13/10 đến 30/12/2009.
%image_alt%
Đông đảo bà con đã  tham gia làm giao thông thủy lợi

Ngay sau lễ phát động gần 1000 bà con nông dân xã Lưu Sơn đã tham gia làm giao thông Thủy lợi nội đồng, trước mắt phục vụ tưới tiêu cây vụ đông sau đó phục vụ sản xuất đông xuân.

Hữu Hoàn – Văn Phi