Đô Lương: Tổ chức lễ phát động tết trồng cây

Sáng ngày 18/2/2013 tức là ngày 9 ÂL, Huyện Đô Lương tổ chức lễ phát động tết trồng cây xuân Quý Tỵ, tham gia lễ phát động có đ/c Trương Hồng Phúc – Tỉnh uỷ viên, BT, CT HĐND huyện, Lê Minh Giang – Phó BT Thường trực huyện uỷ, Nguyễn Tất Thành – Phó BT, CT UBND huyện 500 đại biểu các ban ngành, nhân dân và học sinh.

Đ/c Nguyễn Tất Thành – Phó BT, CT UBND huyện phát động tết trồng cây xuân Quý Tỵ


Tết trổng cây là cuộc vận động lớn của Đảng và Nhà nước được Bác Hồ phát động năm 1959. Từ đó đến nay cán bộ và nhân dân huyện Đô Lương đã tổ chức thực hiện tết trồng cây hàng năm, việc tổ chức têt trồng cây đã trở thành truyền thống văn hoá của nhân dân.

Đ/c Trương Hồng Phúc – Tỉnh uỷ viên, Bt huyện uỷ, CT HĐND đánh trống phát động tết trồng cây xuân Quý Tỵ


Trong những năm qua, cán bộ và nhân dân huyện Đô Lương đã đẩy mạnh phong trào trồng cây “ Đời đời ơn Bác”. Chỉ tính riêng năm 2012, Đô Lương đã trồng mới 400 ha rừng nguyên liệu, 50 ha cây ăn quả, 60 vạn cây phân tán góp phần nâng độ che phủ rừng lên 45%. Năm 2013, huyện Đô Lương phấn đấu trồng mới 450 ha rừng nguyên liệu, 50 ha cây ăn quả và 70 vạn cây phân tán nhằm cải tạo môi trường sinh thái và chống biến đổi khí hậu, góp phần nâng cao đời sống cho nông dân.

Ngay sau lễ phát động tết trồng cây xuân Quý Tỵ, lãnh đạo huyện uỷ, UBND, HĐND, UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể và các em học sinh đã trồng 50 cây sao đen và 20 cây các loại trên tuyến đường 7B đi qua Thị trấn Đô Lương.

Các đ/c lãnh đạo huyện tham gia trồng cây xuân Quý Tỵ

Cán bộ và nhân dân xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương tham gia trồng cây xuân Quý Tỵ


Cũng nhân dịp này các xã, thị các trường học, các cơ quan,đơn vị quân đội trên địa bàn huyện Đô Lương đã tổ chức lễ phát động và trồng cây đầu xuân Quý Tỵ. Chỉ tính riêng sáng ngày 9  ÂL đã có trên 1.000 cây xanh được trồng trên các trục đường giao thông và công sở, các cơ quan đơn vị, trường học. Với phương châm trồng cây nào sống cây đớ, cán bộ và nhân dân huyện Đô Lương tiếp tục đẩy mạnh tết trồng cây “ Đời đời ơn Bác”.

Hữu Hoàn