Đô Lương: Tổ chức lễ phát động chiến dịch truyền thông dân số năm 2019

Sáng 2/4, tại xã Giang Sơn Tây, Ban chỉ đạo công tác dân số và phát triển huyện Đô Lương đã tổ chức lễ phát động chiến dịch truyền thông, lồng ghép chăm sóc SKSS – KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số năm 2019.

0000

Đô Lương phát động chiến dịch truyền thông dân số năm 2019.

Mục tiêu của chiến dịch, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ các cấp, các ngành, toàn thể xã hội về vai trò, tầm quan trọng của việc triển khai chiến dịch, thực hiện các dịch vụ chămsóc SKSS/KHHGĐ.

22

Các đại biểu dự lễ phát động chiến dịch truyền thông dân số năm 2019.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động, cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ, góp phần duy trì mức sinh hợp lý, giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên, giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

77

Tiết mục văn nghệ tại lễ phát động chiến dịch truyền thông dân số năm 2019.

Với chỉ tiêu: 100 % xã, Thị trấn đều tổ chức các hoạt động truyền thông, lồng ghép, 95% các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ được cung cấp thông tin, tư vấn nâng cao hiểu biết về dịchvụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ; trên 80% chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được khám và điều trị ban đầu về bệnh phụ khoa thông thường; 95% số phụ nữ mang thai được khám định kỳ và cung cấp thông tin, tư vấn về chăm sóc trước, trong và sau khi sinh.

55

Ký cam kết chiến dịch truyền thông dân số năm 2019. Ảnh: Sỹ Bắc

Chiến dịch truyền thông lồng ghép với dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2019 tại huyện Đô Lương sẽ được triển khai thành 02 đợt. Đợt1, bắt đầu từ ngày 2/4 đến 12/ 5/2019; Đợt 2 bắt đầu từ ngày 2 đến 31/ 8//2019. Ngay sau lễ phát động, các cán xã, thị trấn đã tổ chức kí cam kết thực hiện tốt chiến dịch truyền thông, lồng ghép chăm sóc  SKSS/KHHGĐ năm 2019./.

 Sỹ Bắc

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt