Đô Lương tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng tháng hành đồng phòng chống HIV/AIDS

Sáng ngáy 29/11/2009, các xã thị ở huyện Đô Lương đã tổ chức mít tinh hưởng ứng ngày thế  giới phòng chống HIV/AIDS và phát động tháng hành động phòng chống HIV/AIDS. Với sự tham gia đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng ngày phòng chống HIV/AIDS


Theo số liệu thống kê của ngành y tế, năm 1990, lần đầu tiên Việt Nam phát hiện trường hợp nhiễm HIV, từ đó đến nay đã có hàng trăm người bị nhiễm bệnh và tử vong. Ở Đô Lương đến nay đã có 286 bệnh nhân bị nhiễm HIV/AIDS, ở 28 xã. Trong đó 102 người đã bị tử vong. Những xã đã có số người bị nhiễm HIV/AIDS nhiều như: Thị Trấn, Tràng Sơn, Lưu Sơn, Đà Sơn, Đặng Sơn và xã Tân Sơn. Nguyên nhân chủ yếu là do tiêm chích ma túy, quan hệ tình dục bừa bãi.

Để từng bước ngăn chặn căn bệnh thế kỷ này, huyện Đô Lương đã thành lập Ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra xử lý theo pháp luật về việc buôn bán, tàng trữ, sử dụng chất ma túy và tệ nạn mại dâm.

Các biện pháp tuyên truyền đến được từng người dân

Hưởng ứng tháng phòng chống HIV/AIDS năm nay, huyện Đô Lương tập trung thực hiện các biện pháp như: Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn phương pháp phòng chống HIV/AIDS với chủ đề “giữ vững cam kết quyết tâm ngăn chặn AIDS”,“tiếp cận phổ cập và quyền con người”.

Đài Đô Lương