Đô Lương tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày thánh lập công tác tuyên giáo

Sáng ngày 29/7/2010, huyện Đô Lương đã tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống công tác tuyên giáo. Tới dự có đ/c Thái Khắc Thư – Phó trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Văn Phước – Tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy phát biểu tại lễ kỷ niệm

Trong suốt 80 năm qua, ngày 1/8/1930 trở thành mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đánh đấu một hoạt động có ý nghĩa trong công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng. Đảng ta đã nhận thức được rằng công tác tư tưởng là công tác có tầm quan trọng hàng đầu, là bộ phận hợp thành chủ yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng.

Trong suốt mấy chục năm qua, Đảng bộ huyện Đô Lương luôn quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng trên mọi lĩnh vực. Công tác tuyên giáo đã góp phần định hướng dư luận, tạo niềm tin của cán bộ, Đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Công tác tuyên giáo Đô Lương đã góp phần quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện Đô Lương, Nổi bật là công tác tham mưu nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chính sách pháp luật của nhà nước, chủ động triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phối hợp có hiệu quả giữa các ban ngành chức năng với các lực lượng trong khối tư tưởng.

Đồng chí  Thái Khắc Thư phó ban tuyên giáo tỉnh ủy trao kỷ niệm chương cho các đồng chí có nhiều thành tích trong công tác tuyên giáo

Được sự ủy quyền của Ban tuyên giáo Trung ương, đ/c Thái Khắc Thư _ phó Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã trao kỷ niệm chương cho các đ/c có nhiều thành tích trong công tác tuyên giáo.


Hữu Hoàn