Đô Lương: Tổ chức lễ đón nhận Bằng di tích lịch sử cấp tỉnh nhà thờ họ Nguyễn Đình xã Xuân sơn.

Sáng ngày 17/3/2013, tại xã Xuân sơn, UBND huyện Đô Lương đã tổ chức lễ đón Bằng di tích lịch sử nhà thờ họ Nguyễn Đình, tới dự có đồng chí Lô Trung Thành PGĐ sở văn hóa thông tin – Thể thao và Du lịch, đồng chí Lê Minh Giang- PBT thường trực Huyện ủy, Nguyễn Văn Ngọc – PCT UBND Huyện, lãnh đạo xã Xuân Sơn và đông đảo con cháu dòng họ Nguyễn Đình.

Nhà thờ Nguyễn Đình được con cháu xây dựng vào năm 1830 để thờ phụng Nguyễn Xí vị thủy tổ của dòng họ Nguyễn Đình được nhà Vua ban “ Khai Quốc Công Thần và “ Thái sư Cương Quốc Công Đặc An khai quốc” và các vị tiên tổ chí thứ 13 với các nhân vật tiêu biểu có công với nước, với dân như ông Nguyễn Đồng Dần, Nguyễn Đồng Tân và Nguyễn Đình Kiên…


Đồng chí NGuyễn Văn Ngọc- PCT UBND Huyện đọc diễn văn tại buổi lễ


Nhà thờ được xây dựng trên một vùng đất cao , rộng, có kiến trúc uy nghi cổ kính gồm nghi môn, tác mô, Thượng đường , trung đường và hạ đường. Hiện nay nhà thờ còn lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa như: sắc phong, câu đối, bức đại tự.

Toàn cảnh nhà thờ họ Nguyễn Đình tại xã Xuân Sơn

Trải qua hàng trăm năm các thế hệ con cháu dòng họ Nguyễn Đình đã phát huy truyền thống của các bậc tiên tổ góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.. Trong những năm chiến tranh ác liệt dòng họ có hàng chục người con lên đường cầm súng đánh giặc, trong đó có 18 người đã anh dũng hy sinh, 18 thương, bệnh binh. Đất nước độc lập, con cháu dòng họ ra sức học tập làm rạng danh dòng họ và quê hương đất nước như: GS TS Thiên văn học Nguyễn Đình Noãn, PGS Nguyễn Đình Thắng, Tiến sĩ Tóan học Nguyễn Đình Thước.
 

Đồng chí Lô Trung Thành PGĐ sở VHTTTT & DL trao bằng di tích lịch sử nhà thờ Nguyễn Đình

Với những giá trị lịch sử đó vào ngày 16/1/2013 , nhà thờ Nguyễn Đình được UBND tỉnh Nghệ An xếp hạng di tích lịch sử. Đây là sự khẳng định những giá trị lịch sử và là cơ sở xác lập cơ sở khoa học pháp lý cho việc bảo vệ và phát huy lâu dài các gia trị của di tich góp phần minh chứng bề day lịch sử mảnh đât Đô Lương có truyền thống yêu nước và có nhiều người “ Học rộng, tài cao” để giáo dục cho con cháu muôn đời sau về tấm gương Trung quân, ái quốc” của ông cha. Đồng chí Lô Trung Thành PGĐ Sở VH-TT-TT & DL đã trao Bằng di tich lịch sử văn hóa tới UBND huyện, xã Xuân sơn và dòng họ Nguyễn Đình .

Đây là niềm vinh dự lớn để con cháu nguyễn Đình , xã Xuân sơn và huyện Đô Lương từ đó ra sức gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử của tổ tiên để lại.

Con cháu dòng họ Nguyễn Đình rước bằng di tích lịch sử về Nhà thờ

Đây là niềm vinh dự lớn để con cháu nguyễn Đình , xã Xuân sơn và huyện Đô Lương từ đó ra sức gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử của tổ tiên để lại.

Con cháu dòng họ Nguyễn Đình lèm lễ báo công tại từ đường nhà thờ

Nhân dịp này con cháu dòng họ Nguyễn Đình đã tổ chức lễ rước, lễ báo công tại từ đường nhà thờ.

Hữu Hoàn