Đô Lương tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất việt nam

Sáng ngày 16/11/2010 Huyện Đô Lương đã long trọng tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/30 – 18/11/2010).

Tới dự có các đồng chí Trương Hồng Phúc – Tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, Nguyễn Tất Thành – phó bí thư thường trực huyện ủy, Nguyễn Văn Phước – Chủ tịch HĐND huyện, cán bộ mặt trận qua các thời kỳ và cán bộ các xã, thị cơ quan đơn vị.

Đồng chí Lê Văn Hán – Chủ tịch MTTQ huyện phát biểu tại buổi lễ
Báo cáo truyền thống kỷ niệm 80 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân đã nêu rõ cách đây 80 năm vào ngày 18/11/1930, Ban thường vụ Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương ra chỉ thị thành lập “hội phản đế đồng minh”, hình thức hoạt động đầu tiên của mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận tổ quốc Việt Nam. Từ ngày thành lập đến nay dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp to lớn vào chiến thắng vĩ đại của dân tộc, trở thành một nhân tố quyết định của thắng lợi cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “lịch sử trong những năm qua đã tỏ rõ lực lượng đoàn kết của nhân dân ta là vô địch và mặt trận dân tộc thống nhất đã nhiều lần thắng lợi.
Gắn với truyền thống lịch sử vẻ vang 80 năm của mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam trải qua 47 năm xây dựng và trưởng thành, mặt trận tổ quốc các cấp huyện Đô Lương đã phát huy tinh thần cao độ truyền thống yêu nước và cách mạng của quê hương xô viết anh hùng. Qua mỗi thời kỳ cách mạng, UBMTTQ huyện Đô Lương luôn giữ vững vị trí vai trò của mình, tập hợp đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp nhiều công sức, xương máu trương sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Trong những năm đổi mới của đất nước, UBMTTQ huyện Đô Lương cùng với Đảng chính quyền và nhân dân đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, nỗ lực vươn lên, góp phần làm nên lịch sử vẻ vang của quê hương đất nước. Với những đóng góp to lớn của UBMTTQ huyện Đô Lương trong suốt mấy chục năm qua UBMTTQ huyện Đô Lương đã được Đảng, nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì và nhiều bằng khen, giấy khen.

Nhân dịp này UBMTTQ huyện Đô Lươg phát động phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới, đó là phối hợp các tổ chức thành viên tiếp tục đa dạng các hình thức tập hợp để thu hút đông đảo lực lượng và tham gia các tổ chức đoàn thể, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh, tiếp tục nâng cao cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cuộc vận động ngày vì nười nghèo và cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Các tiết mục chào mừng buổi lễ
Nét nổi bật của mặt trận là trong 15 năm vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đời sống nhân dân đã được nâng lên rõ rệt, xã hội ổn định, văn hóa phát triển, tỷ lệ hộ nghèo nay giảm xuống chỉ còn 9,5%, toàn huyện đã công nhận 305 khu dân cư tiên tiến, 227 dòng họ, 113 xóm làng văn hóa, 304.260 lượt gia đình được công nhận gia đình văn hóa, cuộc vận động “ngày vì người nghèo” đang ngày càng phát huy có hiệu quả, nhân dân và cán bộ trong và ngoài huyện hưởng ững tích cực, trong 10 năm qua đã vận động được trên 20 tỷ đồng “quỹ vì người nghèo”, đầu tư xây dựng mới 648 nhà, sửa chữa 235 nhà “Đại đoàn kết” hộ nghèo có nhà ở, giúp đỡ hàng ngàn hộ nghèo có nguồn vốn đầu tư vào chăn nuôi sản xuất, góp phần cùng đảng và nhà nước thực hiện tốt chính sách xóa đói giảm nghèo. Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp trong toàn huyện đã bám sát và thực hiện có hiệu quả, nhận thức của cán bộ đã được nâng lên rõ rệt, tuyên truyền vận động nhân dân phát huy tinh thần dân chủ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Kịp thời kiện toàn, củng cố bộ máy, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, phối hợp các tổ chức thành viên đa dạng hóa các hình thức tập hợp để thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia, tỷ lệ tập hợp bình quân tăng hàng năm từ 1 – 2%, đến nay MTTQ đã kết nạp được 19 thành viên, xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh.

Thay mặt thường trực huyện ủy, đồng chí Nguyễn Tất Thành phó bí thư thường trực huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả to lớn của UBMTTQ các cấp và nhân dân Đô Lương trong các phong trào cách mạng.

Đồng chí Lê Văn Hán – chủ tịch MTTQ huyện trao kỷ niệm chương cho các đồng chí có nhiều đóng góp xây dựng vì sự nghiệp đoàn kết

Nhân dịp này UBMTTQ huyện Đô Lương đã trao kỷ niệm chương cho các đồng chí có nhiều đóng góp trong việc xây dựng hoạt động của MTTQ “vì sự nghiệp đoàn kết”.

Hữu Hoàn