Đô Lương: Tổ chức kỳ họp HĐND huyện lần thứ 5, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 25/12, HĐND huyện Đô Lương đã tổ chức khai mạc kỳ họp lần thứ 5, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Trước lúc khai mạc, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và đại biểu HĐND huyện đã về nghĩa trang liệt sỹ Việt Lào huyện Đô Lương dâng hoa, dâng hương kính viếng hương hồn các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế tại nước bạn Lào.

a1

Các đại biểu dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ Việt – Lào huyện Đô Lương

Đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã khai mạc kỳ họp. Kỳ họp sẽ đánh giá kết quả phát triển kinh tế, xã hội, Quốc phòng An ninh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu năm 2018. Tại kỳ họp, UBND huyện sẽ báo cáo kết quả giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm và tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với các ban ngành của UBND huyện.

a3

Đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc tại kỳ họp.

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện đã báo cáo kết quả phát triển Kinh tế, xã hội, Quốc phòng – An ninh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, tổng giá trị sản xuất ước đạt 14.200 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2016. Về xây dựng Nông thôn mới – văn minh đô thị: đã phân bổ 6.300 tấn xi măng cho các xã làm 31,5 Km đường giao thông nông thôn cấp A. Xây dựng mới 20 nhà, tu sửa 19 nhà văn hóa xóm, 4 sân thể thao xóm, xây dựng nâng cấp 4 sân vận động xã; khởi công xây dựng mới 03 nhà văn hóa đa chức năng xã, thị; hoàn thành và đưa vào sử dụng 5 trụ sở UBND xã.

a2

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Năm 2017, toàn huyện đạt 518 tiêu chí, tăng được 63 tiêu chí so với năm 2016, bình quân mỗi xã đạt 16,18 tiêu chí. Thêm 2 xã Đặng Sơn và Bồi Sơn Được UBND tỉnh cộng nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

a4

Các đồng chí chủ trì tại kỳ họp.

Các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hoạt động cơ bản ổn định, với 2.385 cơ sở, thu hút 4.095 lao động. Thu hút Dự án Nhà máy may Minh Anh tại xã Quang Sơn và đang tích cực phối hợp triển khai các dự án.

a6

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Phó bí thư, chủ tịch HĐND huyện báo cáo tình hình Kinh tế – Xã hội, Quốc phòng – An ninh năm 2017

Tổng huy động vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách trên địa bàn huyện đạt 200 tỷ đồng. Đã ký 4.459 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt 112,7% so với kế hoạch đề.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 216 tỷ đồng, bằng 107,99% dự toán HĐND huyện giao, bằng 126,87 so với cùng kỳ. Chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác chống thất thu thuế, tổng thu đạt 12,050 tỷ đồng.

Lĩnh vực Văn hoá – Xã hội: Chất lượng giáo dục tiếp tục chuyển biến tích cực, ngày càng vững chắc và toàn diện. Trong năm có 4 trường đạt chuẩn quốc gia; nâng tổng số toàn huyện có 66/95 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 69,4%. Thêm xã Hồng Sơn xây dựng đạt chuẩn quốc gia về y tế; nâng tổng số toàn huyện có 31/33 xã, thị .

a7

Toàn cảnh kỳ họp

Số lao động được tạo việc làm đạt 3.700 người, tổ chức đào tạo nghề cho 2.220 lao động nông thôn. Tỷ lệ hộ nghèo từ 5,05 giảm xuống 4,03%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm xuống còn 12,5%. Công tác Quốc phòng- Quân sự địa phương luôn được củng cố, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được duy trì ổn định.

Bên cạnh kết quả, vẫn còn 1 số tồn tại cần quan tâm như: Một số khoản thu ngân sách chưa đạt chỉ tiêu đề ra, như: Lệ phí trước bạ ô tô, xe máy; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong sản xuất nông nghiệp chưa có sự đột phá. Diện tích sản xuất vụ Đông 2017 chưa đạt so với chỉ tiêu.

Tiến độ xây dựng Nông thôn mới chưa đạt theo kế hoạch; tỷ lệ nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một số xã còn thấp. Số người sinh con vi phạm chính sách dân số còn cao.  Công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông chưa triệt để; tai nạn giao thông gây chết người còn cao.  Tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội tuy đã được kiểm soát nhưng vẫn còn tiềm ẩn phức tạp.

Năm 2018, UBND huyện đã tập trung đề ra các mhiệm vụ và giải pháp trên các lĩnh vực. Trên lĩnh vực kinh tế, khuyến khích đầu tư vào địa bàn huyện. Đẩy mạnh thực hiện tốt các dự án và chương trình trọng điểm. Tiếp tục chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút các doanh nghiệp đầu tư trên lĩnh vực nông nghiệp. Chỉ đạo hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới theo lộ trình gồm các xã: Bắc Sơn, Lưu Sơn, Đông Sơn, Trung Sơn và Thuận Sơn.

Tiếp tục nội dung kỳ họp, đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện Đô Lương báo cáo tóm tắt kết quả giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm tại kỳ họp thứ 4 và trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XIX.

a8

Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm tại kỳ họp trước.

Theo đó, có 42 vấn đề ở 7 nội dung trên các lĩnh vực mà cử tri quan tâm đã được UBND huyện tập trung giải quyết và trả lời rõ ràng trước kỳ họp. Trong đó, liên quan đến lĩnh vực kinh tế, về nông nghiệp nông thôn có 7 vấn đề được giải quyết, về xây dựng cơ bản có 8 vấn đề, Về lĩnh vực quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường có 6 vấn đề, về tài chính – ngân sách 1 vấn đề, Về ngành điện có 8 vấn đề. Liên quan đến văn hóa xã hội có 8 vấn đề và về an ninh-quốc phòng, nội chính có 4 vấn đề  được quan tâm giải quyết.

a9

Đồng chí Nguyễn Công Châu – Phó chủ tịch HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện.

Cũng trong phiên họp buổi sáng, hội đồng nhân huyện đã báo cáo kết quả hoạt động của hội đồng nhân dân huyện và nội dung 2 tờ trình của HĐND huyện khóa XIX về việc tổ chức các kỳ hợp  và chương trình xây dựng, ban hành nghị quyết năm 2018.

a5

Đồng chí Hoàng Hữu Hùng – Phó chủ tịch HĐND huyện điều hành phiên họp. Ảnh: Hữu Hoàn

Nghe 7  tờ trình của UBND huyện về : Điểu chỉnh dự toán thu chi ngân sách 2017, dự toán phân bổ ngân sách năm 2018. Cơ chế hỗ trợ thị trấn Đô Lương  xây dựng đạt chuẩn văn minh đô thị , kế hoạch đầu tư công 2018, quy hoạch điều chỉnh quy hoạch sử dụng đát dến năm 2020…. Nghe báo cáo thẩm tra của 2 ban HĐND huyện về các nội dung trình kỳ họp, báo cáo của UBMTTQ huyện về công tác phối hợp tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến nguyện vọng cử tri huyện nhà.

a1

Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện thông qua các tờ trình của UBND huyện tại kỳ họp

Tại kỳ họp HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Thị Lan – Đại biểu HĐND tỉnh, Phó ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5, HNĐ tỉnh khóa XVII. 27/27 chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội đều đạt và vượt. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 8,25%, cao hơn tốc độ tăng trưởng của những năm gần đây. Thu ngân sách ước đạt 12.031 tỷ đồng, bằng 103,8% dự toán và tăng 9,3% so với năm 2016.

a2

Đồng chí Nguyễn Thị Lan – Đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh.

Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật. Quốc phòng an ninh được giữ vững, giải quyết các vụ việc phức tạp, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Huy Khôi – Thúy Hằng