Đô Lương : Tổ chức kiểm tra công tác PCCR năm 2011.

Để chủ động công tác PCCR trong mùa nắng nắng nóng dễ xảy ra nguy cơ cháy Rừng, ban chỉ huy các vấn đề cấp bách về công tác PCCR huyện Đô Lương đã tổ chức các đoàn kiền tra công tác PCCR ở 25 xã có  rừng và các chủ rừng.

Công tác PCCR đang được chú trọng


Đợt kiểm tra lần này BCH các vấn đề cấp bách về PCCR huyện Đô Lương đã tổ chức kiểm tra phương án PCCR, công tác tuyên truyền, công tác chỉ đạo của câp uỷ chính quyền đối với công tác PCCR, công tác phối hợp PCCR giữa các ban ngành đòan thể, giữa chính quyền địa phương với lực lượng Đoàn viên thanh niên và học sinh, việc ký cam kết với các hộ có rừng, việc tổ chức tuần tra, trực phòng chống cháy rừng. cung trong đ[tj nay ban chỉ huy các vấn đề câp bách về PCCR huyện đô lương đã trực tiêp kiểm tra việc chuânr bị dụng cụ chữa cháy rừng.

Qua kiểm tra cho thấy các xã có rừng, Công ty TNHH một thành viên Lâm Nghiệp Đô Lương và các chủ rừng cho thấy năm nay các đơn đã chủ động xây dựng phương án PCCR, làm tốt công tác phối hợp phòng chốnh cháy rừng, Riêng Công ty TNHH một thành viên Đô lương đã làm tốt công tác đốt thực bì trước mùa nắng nóng, chuển bị đầy đủ lực lượng  dụng cụ, đảm bảo công tác trực phát hiện các vụ cháy rừng.

Tại các đợt kiểm tra ban chỉ huy các vấn đề câp bách về PCCR huyện Đô Lương đã chỉ đạo các xã thị, các chủ rừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác PCCR cho mọi người, làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát phat hiện và dập tắt kịp thời các vụ chây rừng xảy ra, làm tốt công tác phối hợp lực lượng để huy động tham gia PCCCR co hiệu quả.

Hữu Hoàn