Đô Lương tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2014

Thực hiện chỉ tiêu tuyển quân đợt 1 năm 2014, từ ngày 2 – 6 tháng 12/2013 hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Đô Lương đẫ tổ chức khám tuyển NVQS cho thanh niên.

Theo chỉ tiêu của hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Đô Lương năm 2014, điều khám 587 công dân, trúng tuyển 531 công dân, duyệt hồ sơ 290 công dân và giao quan 230 công dân, tuổi đời từ 18 – 25. Để đợt khám tuyển đảm bảo chất lượng, BCH quân sự huyện Đô Lương với các xã thị tổ chức sơ khám tại các xã thị.

Các bác sỹ đang khám tuyển sức khỏe cho các thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2014.


Trong quá trình khám tuyển phối hợp với bệnh viện Đa khoa thực hiệm đúng quy trình, đồng thời rà soát  các tiêu chuẩn từ phẩm chất đạo đức, trình độ văn hóa, sức khỏe. Đối với các xã đã làm tốt công tác động viên thanh niên sẵn sàng tham gia khám tuyển. Để việc khám sức khỏe đạt chất lượng cao , BCH quân sự huyện Đô Lương đã chuẩn bị hồ sơ,  bố trí sắp xếp  các phòng khám đảm bảo hợp lý để tiến hành khám thuận lợi. lãnh đạo cấp ủy , chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã đã làm tốt công tác động viên con em tham gia khám tuyển đầy đủ.


Qua đợt khám tuyển, các thanh niên đều tích cực tham gia khám tuyển đảm bảo quân số và các tiêu chuẩn theo quy định.

Hữu Hoàn