Đô Lương tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ cụm 1

Sáng ngày 23/3, tại xã Lam Sơn, Khối dân quân tự vệ cấp xã cụm 1, huyện Đô Lương tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ năm 2016.

Tham gia huấn luyện gồm có 45 chiến sỹ đến từ 9 đơn vị: Giang Sơn Đông, Giang Sơn Tây, Hồng Sơn, Bài Sơn, Ngọc Sơn, Lam Sơn, Bồi Sơn, Nam Sơn, Bắc Sơn. Trong thời gian 15 ngày, các chiến sỹ tự vệ được học tập các nội dung cơ bản của Pháp lệnh dân quân tự vệ; chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; quan điểm chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương và huấn luyện điều lệnh đội ngũ; kỹ thuật bắn súng, ném lựu đạn, chiến thuật.

%image_alt%
%image_alt%
Các chiến sỹ dân quân tự vệ tập luyện kỹ thuật bắn súng

Qua đợt huấn luyện sẽ giúp chiến sỹ tự vệ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao trình độ kỹ thuật chiến đấu cơ bản, vận dụng linh hoạt vào thực tế, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Thúy Hằng