Đô Lương: Tổ chức hội thảo mô hình sản xuất giống lúa lúa nhị ưu 86B

Sáng ngày 14/5/2015, tại UBND xã Mỹ Sơn, phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Đô Lương phối hợp với Công ty cổ phần giống cây trồng trung ương tổ chức hội thảo đầu bờ giống lúa lai Nhị Ưu 86B.

Nhằm nâng cao năng suất lúa trên địa bàn huyện Đô Lương, sản xuất vụ xuân năm 2015 huyện Đô Lương đã tổ chức sản xuất khảo nghiệm giống lúa Nhị Ưu 86B tại xã Mỹ Sơn với diện tích 8 ha. Sau 3 tháng gieo cấy, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, đến nay diện tích lúa nhị ưu 86B đã chín rộ, năng suất bình quân ước đạt 70,2 tạ/ha.

%image_alt%
Cán bộ khuyến nông các xã tham quan giống lúa Nhị Ưu 86B

Qua khảo nghiệm cho thấy, giống lúa này có ưu điểm sinh trưởng ngắn ngày so với các giống lúa khác, sâu bệnh ít, bông to, hạt nhiều từ 250-300 hạt/bông, thân cứng chống chịu khá tốt với các loại sâu bệnh như: Khô vằn, Rầy nâu, Đạo ôn… phù hợp với đất trũng. Đây là giống lúa lai thế hệ mới, có độ thuần cao, trổ thoát tốt, số bông hữu hiệu/khóm cao hơn giống đối chứng. Tại hội thảo bà con nông dân xã Mỹ Sơn đánh giá cao chất lượng giống lúa Nhị Ưu 86B và sẽ tiếp tục đưa vào gieo trồng trong vụ hè thu sắp tới với diện tích 30 ha.
%image_alt%
Cán bộ các xã, thị tham gia hội thảo giống lúa Nhị Ưu 86B tại xã Mỹ Sơn

Qua kết quả khảo nghiệm cho thấy giống lúa Nhị Ưu 86B có nhiều ưu điểm có thể nhân rộng trên địa bàn huyện Đô Lương trong các vụ tiếp theo. Hiện nay, UBND huyện Đô Lương đang chỉ đạo phòng NN&PTNT và các xã tiếp tục mở rộng diện tích trồng lúa Nhị Ưu 86B để nâng cao năng suất lúa cho bà con nông dân.

Văn Đăng