Đô Lương tổ chức hội thảo giống lúa đầu bờ HD11

Chiều ngày 4/5, tại xã Lạc Sơn,  Công ty đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội phối hợp với phòng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tổ chức hội thảo giống lúa thuần chất lượng cao HD11.

a1

Các đại biểu tham quan giống lúa HD11 thực tế tại xã Lạc Sơn

Giống lúa thuần HD11 chất lượng cao do Công ty đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội mua bản quyền sản xuất, cung ứng trong nước. Giống lúa thuần HD11 có thời gian sinh trưởng từ 110 – 115 ngày trong vụ xuân.

a2

Giống lúa HD11 cho năng suất 65 tạ/ha

Qua trồng thực nghiệm 0,8 ha tại xã Lạc Sơn cho thấy giống lúa thuần HD11 sinh trưởng, phát triển tốt, đẻ nhánh khá, có khả năng chống chịu sâu bệnh khá. Ước tính, giống lúa HD11 cho năng suất thực thu 65 tạ/ha . Tỷ lệ gạo xát cao, cơm ngon, mềm, có vị đậm và có mùi thơm.

a3

Các đại biểu tham dự tại hội thảo

a4

Sản phẩm cuối cùng của giống lúa HD11. Ảnh: Thúy Hằng

Đây là giống lúa mới, qua vụ đầu sản xuất thử nghiệm cho thấy có nhiều ưu điểm hơn so với một số giống đang trồng hiện nay. Vì vậy, phòng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn đề nghị trong thời gian tới sẽ mở rộng sản xuất trong những vụ tiếp theo.

Thúy Hằng