Đô Lương: Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2014

Sáng ngày 21/8, UBND huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2014.
Kế hoạch sản xuất vụ đông năm nay, dự kiến toàn huyện cơ cấu gieo trồng gần 4400 ha cây trồng các loại, trong đó cây ngô 2100 ha, lạc 250 ha, khoai lang 473 ha, rau đạu các loại 790 ha, cây lâm nghiệp 250 ha, cây phân tán 330.000 cây và cá vụ 3 là 500 ha. Về cơ cấu tập trung vào các giống cây trung và ngắn ngày có năng suất cao như ngô lai, lạc L14, 23, 26 và TB 25, đậu cove, bí xanh bầu lấy ngọn, trong trồng rừng chủ yếu keo hạt và giâm cành, cá vụ 3 chủ yếu cá trắm, chép, trôi, mè.
%image_alt%
Thời gian sau thu hoạch cây trồng hè thu và kết thúc gieo trồng cây ngô, khoai lang, khoai tây xong trước 20/10, lạc xong trước ngày 15/9, cây nguyên liệu xong trước ngày 30/10, cây phân tán trước ngày 31/12, thả cá vụ 3 sau ngày 20/8 âm lịch.
%image_alt%
Để sản xuất vụ đông đảm bảo theo đúng kế hoạch, UBND huyện yêu cầu các xã thị có kế hoạch tập trung thu hoạch nhanh các loại cây trồng hè thu, thu hoạch đến đâu làm đất gieo trồng cây vụ đông đến đó, các ngành liên quan chuẩn bị đủ mọi nguồn vật tư, giống, thuốc bảo vệ thực vật, nước tưới, có các chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích trong sản xuất, bên cạnh đó làm tốt công tác chuẩn bị tiêm phòng gia súc vụ thu, phòng trừ các loại sâu bệnh cho cây trồng vụ hè thu./.

                                                                                                                                             Sỹ Bắc