Đô Lương tổ chức hội nghị tổng kết khoa học và công nghệ giai đoạn 2015 – 2020

Sáng ngày 17/11, UBND huyện Đô Lương tổ chức hội nghị tổng kết Khoa học & Công nghệ giai đoạn 2015 – 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 – 2025. Tham dự có đồng chí Hoàng Nghĩa Nhạc – Phó giám đốc sở Khoa học Công nghệ tỉnh, Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện.

a4

Toàn cảnh hội nghị.

Từ năm 2015 – 2020, huyện Đô Lương đã thực hiện chính sách hỗ trợ nông dân mua máy cày, máy gặt phục vụ sản xuất. Nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư, sử dụng máy cày, máy gặt có công suất lớn, góp phần giải phóng sức lao động, giảm chi phí nhân công. Trong lĩnh vực chăn nuôi, việc sử dụng máy nghiền thức ăn thô xanh đã tận dụng các phế phụ phẩm nông nghiệp, giảm chi phí thức ăn từ 10 – 15%, giảm 20 – 30% chi phí nhân công lao động.

Trong công nghệ giống, các giống lúa mới được ứng dụng như: QP5, TBR225,.. các giống bí xanh F1, mướp đắng F1,… đã làm tăng năng suất, giảm chi phí sâu bệnh hại…. Trong chăn nuôi, việc đưa các giống bò Braman, bò 3B vào cải tạo đàn bò truyền thống đã tăng trọng lượng bò thịt từ 30 – 35%. Các giống gà mới như gà Lương Phượng, gà lai giúp tăng trọng lượng hơi 20 – 30%….

a222

Đồng chí Hoàng Nghĩa Nhạc – Phó giám đốc sở Khoa học Công nghệ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Về ứng dụng công nghệ cao, đã sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt tiết kiệm nước, áp dụng trồng rau trong nhà lưới, nhà màng, góp phần tăng giá trị kinh tế lên gấp 5 – 7 lần so với sản xuất truyền thống. Sử dụng máy cho ăn, uống tự động giảm được 10% thất thoát cho gia súc, giảm nhân công để phục vụ cho ăn uống, vệ sinh chuồng trại.

Trong 5 năm qua, đã có nhiều công nghệ được áp dụng trên địa bàn huyện Đô Lương như: sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học, chế phẩm sinh học trong trồng trọt, góp phần bảo vệ môi trường hệ sinh thái. Sử dụng chế phẩm sinh học, đệm lót sinh học trong chăn nuôi đã góp phần giải quyết các vấn đề nan giải về môi trường.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã đầu tư máy móc, đổi mới công nghệ cho sản xuất như: chế biến lâm sản, đồ mộc dân dụng, chế biến bánh bún…

a2

Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị. Ảnh: Hoàng Phi

Về nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến của giáo viên  ngành giáo dục huyện, có 2.537 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận ở cấp huyện, 64 sáng kiến được công nhận ở cấp tỉnh. Các sáng kiến đưa ra giải pháp sáng tạo, dự án khoa học hiệu quả nhằm giải quyết yêu cầu thực tiễn cuộc sống.

Trong thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng KHCN trong nông nghiệp, lựa chọn các công nghệ sinh học, công nghệ cơ giới hóa, tự động hóa gắn với chiến lược phát triển nông nghiệp của huyện nhà. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ đến tầng lớp nhân dân để thay đổi nhận thức về vai trò của ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, chăn nuôi…

Thúy Hằng.