Đô Lương tổ chức hội nghị tổng kết công tác tiếng gọi thanh niên nhập ngũ năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013

Sáng ngày 16/10/2012, Hội đồng NVQS huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013.


Năm 2012, được sự chỉ đạo kịp thời của cấp uỷ, chính quyền, Hội đồng NVQS huyện số thanh niên khám tuyển NVQS đầy đủ, kịp thời. Công tác tuyên truyền từ huyện đến cơ sở được thực hiện tốt nên khi có lệnh nhập ngũ thanh niên đều sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Công tác sơ khám từ cơ sở được thực hiện nghiêm túc nên chất lượng khám tuyển đạt yêu cầu cao, khám tuyển ở huyện tỷ lệ đạt 93,6%. Công tác duyệt hồ sơ, chốt quân số, phát lệnh nhập ngũ được tiến hành 1 cách khoa học. Tổ chức lễ thực hành giao quân nghiêm túc, kịp thời động viên tinh thần của gia đình, người than và số thanh niên lên đường nhập ngũ.

Kết quả đợt 1 năm 2012 toan huyện đã phát lệnh 245 trường hợp trong đó 244 thanh niên nhậ lệnh. Số lượng giao quân là 230 đ/c đạt 100% chỉ tiêu giao. Phương hứng nhiệm vụ năm 2013 dự kiến chỉ tiêu giao quân là 260. Điều động khám tuyển 639 thanh niên, duyệt 375 hồ sơ. Trúng tuyển sẵn sàng nhạp ngũ là 276 trong đó có 16 thanh niên dự phòng. Hội nghị đã triển khai những giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc tuyển gọi thanh niên nhập ngũ năm 2013.

Đ/c Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện phát biểu tại hội nghị


Phát biểu tại hội nghị đ/c Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện đã ghi nhận và biểu dương những đơn vị có kết quân xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ khám tuyển NVQS và giao quân năm 2012 đồng thời nhắc nhở 1 số đơn vị chưa làm tốt cần triển khai thực hiện nghiêm túc hơn nữa trong đợt 2 năm 2012  và kế hoạch 2013.

Đ/c Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện trao giấy khen cho tập thể và cá nhân xuất sắc công tác tuyển quân


Nhân dịp này CT UBND huyện cũng đã trao giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ  tuyển gọi thanh niên lên đường nhập ngũ.

Hoàng Lân – Hồng Sơn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt