Đô Lương: Tổ chức hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, ra quân làm giao thông thủy lợi năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Sáng ngày 17/01/2018 UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, ra quân làm giao thông thủy lợi năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự hội nghị có đồng chí: Ngọc Kim Nam- chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Trung Thành- Phó chủ tịch UBND huyện.

a1

Các đại biểu tham dự.

Năm 2017, huyện Đô Lương đạt 497 tiêu chí nông thôn mới, tăng 44 tiêu chí so với năm 2016, có 2 xã Đặng Sơn và Bồi Sơn về đích nông thôn mới. Tính đến nay, có 12 xã đạt chuẩn. Toàn huyện đã huy động được 320 tỉ đồng, hiến 15 300 m2 đất, phân bổ 6300 tấn xi măng hỗ trợ cho 17 xã để làm 31,5 km đường giao thông.

Mục tiêu năm 2018 tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, chỉ đạo xã Lưu Sơn, Trung Sơn, Bắc Sơn, Trung Sơn, Lam Sơn, Minh Sơn, Thuận Sơn, Hiến Sơn hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới.

a2

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Chiến dịch phát động toàn dân ra quân làm giao thông thủy lợi năm 2017,  huyện Đô Lương đã tiến hành làm thủy lợi, tu sửa công trình thủy nông, giao thông nội đồng đạt gần 6000 m3, kinh phí thực hiện 16,28 tỉ đồng. Trong thời gian tới UBND huyện yêu cầu các xã, thị tập trung sửa chữa hồ, đập đảm bảo kỹ thuật. Sửa chữa các trạm bơm nước phục vụ sản xuất vụ xuân 2018.

Về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2017 huyện đã huy động khối lượng vật tư, dụng cụ đáp ứng yêu cầu khi lụt bão xảy ra, tu bổ 13500 m3 đất theo kế hoạch. Lập phương án đảm bảo đời sống, nhà cửa lán trại cho 2-3 ngàn người khi thiên tai xảy ra cần thiết phải sơ tán.

a3

Đồng chí Ngọc Kim Nam trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

a4

Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho xã Văn Sơn và xã Hồng Sơn có thành tích xuất sắc trong phong trào làm giao thông thủy lợi. Ảnh: Hoàng Phi

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Ngọc Kim Nam yêu cầu các xã, thị cần phát huy nội lực của nhân dân, con em xa quê, doanh nghiệp trong việc xây dựng nông thôn mới. Quan tâm hơn nữa vấn đề thủy lợi, nâng cấp và chỉnh sửa hệ thống giao thông nội đồng. Trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, phải chủ động và nắm bắt tình hình để có các ứng phó kịp thời.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo đã trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nguyễn Thảo