Đô Lương tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm xây dựng và phát triển GTNT gắn với chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Sáng ngày 26/5, UBND huyện Đô Lương tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm xây dựng và phát triển giao thông nông thôn gắn với chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đ/c Nguyễn Tất Thành – chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Qua 5 năm thực hiện Quy hoạch giao thông vận tải huyện Đô Lương đến năm 2020, và việc thực hiện quy hoạch nông thôn mới tại các địa phương, giao thông trên địa bàn huyện cơ bản đã có nhiều khởi sắc. Tình trạng đường, cầu xuống cấp ở các địa phương đã được khắc phục như: Hồng Sơn, Thái Sơn và nhiều xã khác. Đến ngày 31/12/2014, trên tuyến đường huyện đã rải nhựa được 108/236 km; đường cấp phối và đường đất đạt 112/236km. Đường trục xã, liên xã đã đổ nhựa hoặc bê tông hóa 168 km. Đường trục xóm thôn xóm được đổ bê tông 205 km. Giao thông nội đồng được bê tông hóa là 146 km. Về việc đầu tư phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2010 – 2014, trong 5 năm đã đầu tư xây dựng 81 km đường đá dăm nhựa, 199 km đường bê tông, mở mới 220 km đường với tiêu chuẩn đường cấp 6. Duy tu, sửa chữa 241 đường giao thông; xây dựng và lắp đặt 1443 cầu, cống các loại.Tổng giá trị đầu tư phát triển giao thông nông thôn là trên 254 tỷ đồng. Trên địa bàn huyện đã đổ nhựa và bê tông được 203 km đạt tỷ lệ 86%.

%image_alt%
Các đại biểu tham dự hội nghị

Tuy nhiên, tình trạng phương tiện vận tải có trọng tải lớn ngày càng nhiều làm cho các tuyến đường xuống cấp. Nguồn vốn đầu tư cho phát triển và bảo trì công trình giao thông còn ít, chưa đáp ứng yêu cầu.

%image_alt%
Đ/c Nguyễn Tất Thành – chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đ/c Nguyễn Tất Thành nhấn mạnh, cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Phát huy tối đa nội lực để tập trung xây dựng các công trình giao thông. Xây dựng các lộ trình dự án để thu hút đầu tư xây dựng. Vận động nhân dân đóng góp sức người, sức của trong việc xây dựng nông thôn mới. Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp làm hư hỏng hạ tầng giao thông, đặc biệt là xe quá tải.
Nhân dịp này, UBND huyện đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi đua xây dựng và phát triển giao thông nông thôn gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2015.

Thúy Hằng