Đô Lương tổ chức hội nghị tiểu ban văn kiện Đại hội lần thứ XXI.

Chiều ngày 5/3, Huyện ủy Đô Lương đã tổ chức hội nghị tiểu ban văn kiện Đại hội lần thứ XXI. Đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư Thường trực, chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị; đồng chí Phùng Thành Vinh – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BTV Huyện ủy.

11

Toàn cảnh hội nghị

Tiểu ban Văn kiện đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào đề cương chi tiết Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đề cương được xây dựng công phu, đảm bảo khoa học, ngắn gọn, mang tính bao quát cao trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, Quốc phòng – An ninh, công tác xây dựng Đảng.

33

Đồng chí Phùng Thành Vinh – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện trao đổi những vấn đề liên quan đến báo cáo chính trị trình Đại hội

Các đại biểu đề nghị cần tách biệt rõ nhiệm vụ và giải pháp trong báo cáo. Một số đại biểu nêu rõ, quá trình xây dựng các chỉ tiêu Đại hội cần tránh hình thức, số liệu báo cáo cần chính xác; việc xây dựng các nhiệm vụ chủ yếu, khâu đột phá cần tiếp tục duy trì và điều chỉnh để tập trung nguồn lực đầu tư. Bên cạnh đó, cần tập trung làm rõ hơn những đổi mới, cách làm của Đảng bộ huyện trên tất cả các lĩnh vực; từ đó làm cơ sở để điều chỉnh, bổ sung nhằm thực hiện hiệu quả hơn trong giai đoạn tới.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Giang đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, ý kiến tham gia của đại biểu; đồng thời khẳng định các ý kiến đóng góp thể hiện tinh thần trách nhiệm trên từng lĩnh vực. Đây là cơ sở quan trọng để Tiểu ban Văn kiện, Tổ giúp việc tiếp tục nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện dự thảo.

1

Đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư Thường trực, chủ tịch HĐND huyện kết luận những vấn đề cần bổ sung

Đồng chí yêu cầu Tiểu ban Văn kiện, Tổ giúp việc cần phối với các phòng, ban, ngành của huyện nghiên cứu, đánh giá một cách nghiêm túc kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI trên từng lĩnh vực, từng ngành, từng đề án cụ thể. Đồng thời, cần xác định những vấn đề mới, tránh trùng lặp; bố cục phải đảm bảo khoa học; văn phong, từ ngữ phải ngắn gọn, dễ hiểu; đảm bảo chất lượng và tiến độ theo đúng kế hoạch đề ra.

Thúy Hằng