Đô Lương tổ chức hội nghị quán triệt triển khai hội nghị lần thứ X – BCH trung ương đảng khóa XI.

Sáng ngày 30/3, Đô Lương tổ chức hội nghị quán triệt triển khai hội nghị lần thứ X – BCH trung ương đảng khóa XI và chuyên đề học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; Gắn bó với nhân dân; Đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.
Tới dự có đ/c Trương Hồng Phúc- Bí thư huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện, Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực, Nguyễn Tất Thành – phó bí thư- chủ tịch UBND huyện, các đ/c chí trong BTV huyện ủy, bí thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.


Các đại biểu đã được quán triệt nội dung nghị quyết hội nghị lần thứ X – BCH trung ương đảng khóa XI và nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đúc Hồ Chí Minh năm 2015 về trung thực, trách nhiệm; Gắn bó với nhân dân; Đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.


Cũng trong đợt này huyện ủy Đô lương trển khai chương trình thực hiện nghị quyết cũng như việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đúc Hồ Chí Minh năm 2015. Phát biểu kết luận hội nghị đ/c Trương Hồng Phúc yêu cầu các đảng bộ, chi bộ triển khai kế hoạch quán triệt nghị quyết và nội dung chuyên đề học tập làm theo lời Bác hoàn thành trong tháng 4 năm 2015 để phục vụ đảng bộ các cấp.

Hữu Hoàn.