Đô Lương tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm kiểm tra công tác Tư pháp các xã, thị trấn

Sáng ngày 24/9/2014, UBND huyện Đô Lương tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm kiểm tra công tác tư pháp các xã, thị trấn. Đ/c Nguyễn Tất Thành – chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thông qua báo cáo công tác tư pháp năm 2013 và 9 tháng đầu năm 2014 tại 33 xã, thị trên địa bàn huyện đã ban hành tương đối đầy đủ các chương trình, kế hoạch hoạt động của ngành tư pháp như: Chương trình công tác tư pháp, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bố trí công chức trực tại trung tâm giao dịch một cửa để tạo thuận lợi cho công dân. Công tác chứng thực được thực hiện trình tự, đảm bảo nghiêm túc. UBND các xã thị đều ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tạo sự chủ động trong việc soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

%image_alt%

Một số xã đã tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do UBND xã ban hành từ năm 2013 trở về trước còn hiệu lực thi hành. Các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tạo sự chủ động cũng như phối kết hợp giữa các cơ quan, ban ngành đoàn thể, kịp thời đưa các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định đến với nhân dân. Tuy nhiên, công tác tư pháp còn một số hạn chế như: một số đơn vị thực hiện việc ghi chép sổ sách hộ tịch còn cẩu thả, tẩy xóa, sửa chữa tùy tiện, các xã chưa mở đủ 4 loại sổ chứng thực.

3 tháng cuối năm 2014, tư pháp các xã, thị tiếp tục rà soát chỉ tiêu đăng ký đầu năm để phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu, bổ sung các nội dung còn thiếu trong các loại sổ hộ tịch, không thực hiện việ khoán thu lệ phí chứng thực hộ tịch, rà soát công khai đầy đủ quy trình thực hiện, lệ phí.

%image_alt%
Đ/c Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện kết luận hội nghị.

Kết luận tại hội nghị, đ/c Nguyễn Tất Thành đánh giá cao những kết quả hoạt động tư pháp đã đạt được, giải quyết kịp thời những vướng mắc và yêu cầu của người dân. Đ/c yêu cầu phòng Tư pháp và Tư pháp ở cơ sở tập trung khắc phục những tồn tại vướng mắc để làm tốt chức năng , nhiệm vụ của mình.

Thúy Hằng