Đô Lương tổ chức hội nghị đánh giá kết quả xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017

Chiều ngày 17/1, UBND huyện Đô Lương tổ chức hội nghị đánh giá kết quả xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017. Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Năm 2017, Hội đồng đánh giá tiêu chuẩn pháp luật đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo các điều kiện nhằm giúp người dân nắm vững pháp luật. Từ đó có giải pháp xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Các đơn vị xã thực hiện nghiêm túc trong xây dựng hồ sơ ban đầu đã nghiên cứu các văn bản, chủ động tự đánh giá như: Yên Sơn, Hòa Sơn, Bài Sơn, Hiến Sơn.

a1

Các đại biểu tham dự hội nghị đánh giá kết quả xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017. Ảnh: Nguyễn Thảo

Qua đánh giá các tiêu chí, năm 2017 có 2 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật loại III là xã Bồi Sơn và Đặng Sơn. Tuy nhiên, việc đưa pháp luật đến với người dân chưa được cấp ủy chính quyền quan tâm đúng mức. Việc đánh giá tiếp cận pháp luật còn chậm, thậm chí một số xã chưa triển khai.

Nhiệm vụ năm 2018, tăng cường vai trò của các thành viên hội đồng, đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật đến với nhân dân; tăng cường chỉ đạo hướng dẫn và tổ chức hoạt động tự đánh giá, tiếp cận pháp luật tại các xã, thị.

Thúy Hằng