Đô Lương: Tổ chức hội nghị chỉ đạo công tác thu nợ thuế và thu phí đường bộ năm 2014.

Sáng ngày 26/5/2014, tại Chi cục thuế UBND huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị chỉ đạo công tác thu nợ thuế và thu phí đường bộ năm 2014. Tham dự hội nghị có đ/c Hoàng Quốc Việt – PCT UBND huyện.

Tại hội nghị lãnh đạo Chi cục Thuế đã báo cáo đánh giá công tác thu ngân sách 4 tháng đấu năm 2014 và nhiệm vụ từ nay đến cuối năm. Tổng thu ngân sách đạt 37.200 tỷ đồng, bằng 50,6% dự toán pháp lệnh. Trong đó thu Thuế Công Thương Nghiệp – Dịch vụ – Ngoài Quốc Doanh đạt 10 tỷ 740 triệu đồng, bằng 50% kế hoạch; thu cấp quyền sử dụng đất đạt 16 tỷ. Các xã kết quả thu ngân sách đạt cao như: Thượng Sơn, Thị trấn, Yên Sơn. Các xã có kết quả thu ngân sách nhất đó là Đại Sơn và Giang Sơn Đông. Trong 4 tháng qua, chi cục thuế Đô lương cũng đã tập trung đôn đốc, xử lý nợ đọng thuế với kết quả thu nợ được 4 tỷ 823 triệu đồng.


Nhiệm vụ từ nay đến hết cuối năm 2014 đó là: Phấn đấu hoàn thành vượt mức thu ngân sách Nhà nước 2014. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác đôn đốc thu nhập thuế, tiến hành kiểm tra công tác thu thuế, phí và lệ phí các khoản thu khác theo đúng quy định của Pháp luật. Đồng thời tập trung thu phí bapr trì đường bộ năm 2014 theo đúng quy định của Pháp luật.

Hữu Hoàn