Đô Lương tổ chức hội nghị Ban chấp hành góp ý báo cáo chính trị và thông qua đề án nhân sự BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025.  

Chiều ngày 6/3, Huyện ủy Đô Lương tổ chức hội nghị Ban chấp hành góp ý báo cáo chính trị và thông qua đề án nhân sự BCH Đảng bộ huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự có đồng chí Hồ Đức Tài – Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Phùng Thành Vinh – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện.

Hội nghị đã thông qua dự thảo Đề án nhân sự BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025; kế hoạch triển khai việc giới thiệu nhân dự tham gia BCH Đảng bộ huyện; BTV huyện ủy, Bí thư, Phó bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 và kế hoạch phân bổ đại biểu dự đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI.

11

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế – Xã hội, Quốc phòng – An ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2020. Trọng tâm là góp ý về công tác nhân sự, góp ý các đề án về khai thác du lịch, trải nghiệm nông nghiệp; chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu;…

Hội nghị đã biểu quyết 100% đại biểu nhất trí  thông qua nội dung đề án, kế hoạch nhân sự BCH Đảng bộ huyện 2020 – 2025.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị tiếp tục rà soát lại việc đánh giá trên tất cả mọi mặt. Tích cực chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng thời tiếp tục góp ý vào dự thảo của đại hội đảng bộ huyện Đô Lương.

Thúy Hằng