Đô Lương tổ chức đợt kiểm tra chất lượng hàng hóa

Để đảm bảo quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng. Từ ngày 04 đến ngày 20/08/2009, UBND huyện Đô Lương thành lập đoàn liên ngành và tiến hành kiểm tra chất lượng hàng hóa trên địa bàn.


Nội dung kiểm tra bao gồm xuất sứ hàng hóa, giá cả, thời hạn sử dụng, vệ sinh môi trường. Các đối tượng kiểm tra tập trung ở các nhà hàng, các cơ sở sản xuất, các quầy hành dịch vụ.

Thông qua kiểm tra đoàn sẽ tiến hành lập biên bản và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định, nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dung.

Hữu Hoàn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt